Holcim Agrocal®

 
 
Holcim Agrocal® proizvodi prirodni su izvor kalcija i magnezija za dugotrajnu i učinkovitu kalcizaciju i povećanje plodnosti kiselog tla. Ekološki su potpuno prihvatljivi za konvencionalnu i organsku poljoprivredu.

Prednosti korištenja Holcim Agrocal® proizvoda:

  • povećava sposobnost zadržavanja vode u tlu
  • pospješuje rahlost tla
  • omogućuje apsorpciju mikroelemenata
  • smanjuje kiselost tla
  • POVEĆAVA PRINOS KULTURA

 

Način pakiranja Holcim Agrocal® proizvoda:

  • rasuto
  • big bag do 1,2 tone
  • vreće od 25 kg

 

Kontrola kvalitete:

  • kvalitetu kontrolira proizvođač u vlastitom laboratoriju
  • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

Holcim Agrocal®
terra plus (Ca+Mg)


Prirodni izvor kalcija za optimalnu kalcizaciju i povećanje plodnosti kiselih i jako kiselih tala. Ekološki je potpuno prihvatljiv za konvencionalnu i organsku poljoprivredu.

Kemijski sastav:
CaO     min 28%
MgO     min 18,5%

Fizikalne karakteristike:
pH 7,5 - 10,5
vlaga max 0,5%

 

Holcim Agrocal® (Ca+Mg)
granule i prah

Holcim Agrocal® (Ca+Mg) prirodni je izvor kalcija i magnezija za poboljšanje kiselih tala.

Kemijski sastav
CaO min 28%
MgO min 18,5%

Fizikalne karakteristike
ph 7,5-10,5
vlaga 0,5%

 

 

Holcim Agrocal® (Ca) 
granule i mikrogranule

Holcim Agrocal® (Ca) granule i mikrogranule prirodni je izvor kalcija za poboljšanje kiselih tala.

Kemijski sastav
Ca min 34%
CaO min 51%

Fizikalne karakteristike
pH 8-10
vlaga ma0,5%

 

 
 
 
15-10-27-agrocal-banner-728x9001.jpg