Infrastrukturna gradnja

 

Pročišćivač otpadnih voda u Karlovcu

Program razvoja usluga vodoopskrbe i odvodnje Grada Karlovca. Uređaj je kompleksan sustav koji objedinjuje više tehnologija radi kvalitetne obrade otpadnih voda. Ima dvije paralelne linije pročišćavanja s ukupnim maksimalnim kapacitetom od 98.500 ekvivalent stanovnika.

Proizvod: Holcimov beton (betonara Karlovac)

Download brošure

Detaljnije o projektu pročišivača otpadnih voda


Zeleni beton Preluka Rijeka

Radi boljeg uklapanja u okoliš mlaznom betonu dodan je zeleni pigment kako bi se dobila željena boja.

Proizvod: Holcimov beton (betonara Kukuljanovo)

Zeleni beton - detalji projekta

 

 


Portal tunela Bobova Rijeka

Probijen je tunel dugačak 189 metara koji se nalazi u blizini Uvale Martinšćica na trasi ceste D-404, koja sa tri prometne trake povezuje središte Rijeke i Kontejnerski terminal riječke luke sa čvorom Draga na riječkoj zaobilaznici. Bez obzira što je gradnja trajala nekoliko mjeseci, naš beton je isporučen i ugrađen u 8 sati rada.

Proizvod: Holcimov beton (betonara Kukuljanovo)

Portal tunela Bobova - detalji

 


Postrojenje za kondicioniranje pitke vode, Butoniga

U proteklih deset godina, iz Postrojenja za kondicioniranje vode Butoniga kapaciteta 1.000 litara vode u sekundi, distribuirano je 50 milijuna kubika pitke vode, odnosno oko 25 posto od ukupne isporuke vode Istarskog vodovoda.

 

 

 

 


Istarski ipsilon

Istarski ipsilon čine dvije dionice i to autocesta A8 od čvora Kanfanar do čvora Matulji te autocesta A9 od čvora Umag do čvora Pula. Dužina Istarskog ipsilona je:  A8 - 64 km, A9 - 77 km. Trasa mjestimice prolazi kroz vodozaštitna područja. Uz stroge zahtjeve za izvedbom vodonepropusne kanalizacije na cijeloj trasi, na svim je dionicama izgrađen zatvoreni sustav odvodnje kojim se oborinske vode odvode do građevina za pročišćavanje - separatora i laguna te se pročišćene upuštaju u postojeće vodotokove ili okolno tlo.

 


Most Mirna

Most Mirna nalazi se između Nove Vasi i Višnjana na čvorištima autoceste A9 u Istri. 1378 metara dug most koji spaja obale rijeke Mirne sastoji se od dva prometna traka. Most je otvoren za promet od lipnja 2005. i jedan je od najznačajnijih objekata na autocesti. Proširenje mosta na puni profil autoceste planira se započeti u 2013. godini.

Proizvod: Holcim Ekspert cement

 

 


tunel Mala Kapela

Tunel Mala Kapela najduži je cestovni tunel u Hrvatskoj, na autocesti A1. Nalazi se u predjelu između sela Jezerane i Modruš između izlaza za Ogulin i za Brinje na autocesti A1. Tunel  ima dvije cijevi koje su međusobno razmaknute 25 metara. Cijevi ovog tunela su različitih dužina, jedna je duga 5.780 metara a druga 5.821 metar.  Prolazi kroz planinu koje se zove Mala Kapela i po toj planini je dobio i ime.
Zapadna cijev tunela puštena je u promet 15. lipnja 2005. godine.  Do 30. svibnja 2009. kada je otvorena istočna cijev ovoga tunela promet se odvijao uglavnom dvosmjerno jedinom zapadnom cijevi tunela, osim u vrhuncima turističke sezone kada se povremeno regulirao jednosmjeno.

Proizvod: Holcim Ekspert cement


Sportska dvorana Kastav

Kastavska školska sportska dvorana, Velebni sportski objekt vrijedan više od 34 milijuna kuna, zajednička je investicija Grada i Primorsko-goranske županije.

Proizvod: Holcimov beton (betonara Kukuljanovo)

 

 

 


Dvorana Zamet

Riječ je o suvremenom javnom kompleksu smještenom pokraj tržnice i osnovne škole, a u kojem se uz dvoranu nalaze knjižnica, brojni komercijalni sadržaji, javni trg i javna garaža te kompleks predstavlja društveni, sportski i poslovni centar zapadnog dijela grada Rijeke.

 

 

 


Kampus Sveučilišta u Rijeci

Izgradnjom Sveučilišnoga kampusa iz temelja se mijenja slika Sveučilišta te snažno unaprjeđuje sveučilišna nastava, znanstvena infrastruktura i sveukupni uvjeti života i rada studenata. U Kampusu će se stvoriti istraživački i društveni mikrookoliš za poticanje interdisciplinarnosti u istraživačkome radu, kreiranju interdisciplinarnih studijskih programa, prijenosu stvorenih znanja u tehnološke inovacije i oplemenjivanju društvene prakse.