Holcim Agrocal Ca linija

 
 
 
 

Kemijski sastav:

Ca             min 34% 

CaO          min 51%

MgO          max 1,42%

Al2O3         max  2,67%

SiO2          max  0,66%

 

Fizikalna svojstva:

Granulometrijski sastav: 0 - 2 mm
pH: 8 – 10
Vlaga: max 0,5%

 

Holcim Agrocal® (Ca) granule

Prirodni izvor kalcija za dugotrajnu i učinkovitu kalcizaciju i poboljšanje kiselog tla.

 

Prema fizikalnim značajkama Holcim Agrocal® granula:

* aktivacija će biti usporena i trajat će od nekoliko mjeseci do nekoliko godina

Holcim Agrocal® (Ca) mikrogranule

Prirodni izvor kalcija za brzu i učinkovitu kalcizaciju i poboljšanje kiselog tla.

 

Prema fizikalnim značajkama Holcim Agrocal® mikrogranula:

*aktivacija će biti brza i trajat će od trenutka primjene do nekoliko mjeseci

 

 

Melioracijski učinak će, ovisno o količini granula, te o značajkama tla, agroekološkim uvjetima i intenzitetu proizvodnje.