Holcim Vivacal®

Holcim Vivacal® proizvodi prirodni su izvor kalcija u hranidbi životinja.

Prednosti upotrebe Holcim Vivacal® granula, mikrogranula i makrogranula:

 • ima veću učinkovitost
 • stabilna probava
 • bolja homogenizacija
 • veća resorpcija kalcija
 • kod doziranja se ne lijepi

Koristi upotrebe Holcim Vivacal® granula, mikrogranula i makrogranula:

 • ušteda jer je potrebna manja količina Holcim Vivacal®-a
 • bolja kvaliteta mesa
 • veća kvaliteta krmne smjese
 • ušteda jer je uz manju količinu Holcim Vivacal®-a potrebna i manja količina fosfora

 

Holcim Vivacal® mikrogranule


Holcim Vivacal® granule


Holcim Vivacal® makrogranule


Kemijski sastav:

Kalcijev karbonat

 • Ca   min 34 %
 • CaO min 51 %
   

Način pakiranja:

 • rasuto
 • big bag do 1,2 tone
 • vreće od 25kg (granule i mikrogranule)
   

Kontrola kvalitete:

 • kvalitetu kontrolira proizvođač u vlastitom laboratoriju
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"