Izvješća o održivom razvoju

 
 

Naša dugoročna vizija održivog poslovanja određena je na razini cijele LafargeHolcim Grupe, a dobrovoljno preuzete obaveze prenose se na svaki dio Grupe kroz akcijski plan. LafargeHolcim Grupa upravo je donijela novu strategiju održivog razvoja, u kojoj je ključni naglasak na promjenama u poslovanju te inovacijama u proizvodima i uslugama kako bismo postali dio rješenja za izazove našeg vremena. Strategija Grupe kojoj pripadamo predstavlja temelj kojim se vodimo u procesima donošenja odluka u Hrvatskoj. Upravo zbog toga, već dugi niz godina imamo Integrirani sustav upravljanja koji za sve naše tvrtke u Hrvatskoj objedinjuje ISO standarde osiguranja kvalitete, zaštite okoliša i zaštite na radu. Na taj način osiguravamo da pojedinačni procesi odražavaju vrijednosti strategije.

 

 

Mjerenje imisija tvornice cementa u Koromačnu

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj, imisijska mjerna postaja u Koromačnu

 

 

Mjerenje emisija tvornice cementa u Koromačnu

Emisije iz nepokretnih izvora