Specijalni betoni

 
Mikroarmirani beton

Industrijski betonski podovi su konstrukcije koje osiguravaju veliku mehaničku i kemijsku otpornost, prvenstveno namijenjene za svakodnevna povećana prometna opterećenja, tešku radnu mehanizaciju i/ili otpornost na razna nagrizajuća sredstva. Korištenjem mikroarmiranog betona s posebnom vrstom vlakana, investitoru se osigurava značajna financijska ušteda u odnosu na korištenje klasične armature. Koriste se specijalni kemijski dodatak i vlakna koji uvlače minimalnu količinu zraka u beton, dok su ostali sastojci projektirani tako da se postigne čim manje skupljanje betona. Upravo takva receptura omogućava povećanje dilatacijskih polja od standardnih 25-30 m2 na čak 500 m2. Na projektu nisu potrebne pripremne radnje postavljanja klasične armature, te je dodatna financijska i vremenska ušteda ostvarena jer nije potrebno zarezivanje, ni zapunjavanje dilatacija. Holcim posjeduje bogato znanje i iskustvo u proizvodnji betona, a ovakav inovativni pristup ostvaruje izuzetnu kvalitetu sa značajnim financijskim uštedama.

mikorarmirani beton
 
 
Pjenobeton

Pjenobeton je vrsta laganoga betona koji se proizvodi na način da se u smjesu svježega betona dodaje pjena pomoću posebnoga generatora pjene. Na taj se način uvlači zrak u beton što u konačnici smanjuje gustoću betona. Pjenobeton se lako ugrađuje, dobre je obradljivosti i pumpabilan je, te ima dobra izolacijska svojstva. Ima široki raspon primjene, kod rekonstrukcije cestovnih rovova, popunjavanje šupljina na teško dostupnim mjestima, ispunjavanje nekorištenih spremnika, kod izrade estriha ili podnih glazura, i sl.
Ugradnja pjenobetona ne preporučuje se kod konstrukcija gdje su očekivani značajni strukturni pomaci.

 
Betoni za posebne uvjete izloženosti okoline

Pravilna receptura osigurava dugi vijek trajanja, stoga Holcim (Hrvatska) d.o.o posebnu pažnju posvećuje izradi odgovarajućih receptura za betone izložene agresivnim uvjetima okoline. Potrebni razredi izloženosti dobiju se analizom vode i tla s kojim će očvrsli beton u eksploataciji biti u kontaktu te se zatim propisuju projektom. Naime, potrebno je prilagoditi recepturu, propisati maksimalni vodocementni faktor, te minimalni razred tlačne čvrstoće.

Neki od primjera upotrebe specijalnih betona za projekte u agresivnom okruženju:

  • Kemijski agresivno okruženje smatra se kad postoji opasnost od klorida koji nisu iz mora (razred izloženosti XD) i kemijska korozija uzrokovana sulfatima (razred izloženosti XA), kao na pr. kod izgradnje pročistača otpadnih voda. Za razrede izloženosti XA2 i XA3 propisano je korištenje sulfatnootpornog cementa, odnosno betona sa sulfatnom otpornošću.
  • Kod radova u morskom okruženju opasnost za konstrukciju proizlazi od klorida iz mora. Propisan je maksimalni vodocementni omjer i minimalna količina cementa. Potrebno je dobiti gustu strukturu paste da bi propusnost betona bila što niža. XS3 je najzahtjevniji razred, koristi se za konstrukcije u zoni plime i oseke gdje uz kloride djeluje i izmjenično vlaženje uz mehaničko djelovanje valova.
  • Za radove u niskogradnji posebni uvjeti propisani su zbog soli protiv smrzavanja na cestama, te konstruktivnim elementima objekata niskogradnje (razredi izloženosti XF, XD, ponekad XM).
  • Izgradnja hidrotehničkh građevina, posebno brana i hidroelektrana, zahtjeva veliki volumen betona što uzrokuje opasnost od pojave pukotina te su potrebni beton i cement s niskom toplinom hidratacije (razredi izloženosti XF1 i XF3, vodopropusnost VDP).
  • Kod gradnje objekata za uzgoj životinja, ponekad je zbog opasnosti od kemijske korozije potrebno koristiti sulfatnootporni cement, s obzirom da fekalije mogu sadržavati značajnu količinu sulfata (razredi izloženosti XC, XA, ponekad XM, vodopropusnost VDP).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samozbijajući beton

Samozbijajući beton (SCC) je specijalni beton s inovativnim značajkama. Fluidnost betona i dobra otpornost segregaciji komponenata prilikom tečenja osigurava da konačan proizvod ima vrlo homogenu strukturu, minimalnu količinu šupljina, ujednačenu tlačnu čvrstoću i visoku kvalitetu završne površine, što dovodi do povećane trajnosti konstrukcija. Korištenje samozbijajućeg betona omogućuje veću učinkovitost i kraće vrijeme ugradnje.

Hydromedia

Hydromedia™, kao održivo rješenje LafargeHolcima, je jedinstven i inovativni sustav za upravljanje oborinskim vodama. S povećanjem gustoće naseljenosti u gradovima, prirodne i zelene površine progresivno se zamjenjuju nepropusnim površinama. Sustav Hydromedia™ omogućuje dobru infiltraciju kišnice i osigurava ekonomičnu metodu za pohranu oborinskih voda, odnosno donosi rješenje koje spaja svojstva betona i naprednu tehniku odvodnje.

Sustav Hydromedia™ sastoji se od propusnog betona i drenažnog nosivog sloja posebno dimenzioniranima ovisno o specifičnim karakteristikama lokacije gdje se ugrađuje. Sadrži između 20 - 35 šupljina te omogućava protok vode od 200 do 1.400 litara po kvadratnom metru u minuti. Odvod kišnice mogući je direktno u drenažni sloj, pa potom u okolni teren (nadopunjavanje razina podzemnih voda), ili u drenažne cijevi putem kojih se odvodi u javni sustav oborinske odvodnje.
Dodatnu prednost ovome proizvodu daje i svijetla boja betonskog kolnika, koji stoga upija i pohranjuje manje topline sunca.

Implementacija površina od propusnog betona potiče upotrebu „održivih sustava odvodnje“ (engl. SuDS, Sustainable Drainage Systems).

Više o Hydromedia™ betonu

gregovica
 
 
Valjani beton

Valjani beton je specijalna vrsta betona koja se, osim po sastavu smjese i svojstvima, od običnog betona razlikuje i po načinu ugradnje u kolničku konstrukciju. Valjani se beton umjesto vibriranjem ugrađuje zbijanjem i valjanjem. Koristi se kod izvedbe šetnica i pješačkih zona, biciklističkih staza, parkirališta, cestovnih kolnika za laka i teža prometna opterećenja, prometnih površina na benzinskim crpkama, terminala i aerodromskih površina, prometnih površina u tunelima, a moguća je primjena i kod brzih cesta ukoliko se gornja površina dodatno obradi. Kolnici od valjanog betona se grade za dulja projektna razdoblja, uz niske troškovi održavanja tijekom cijelog životnog i uporabnog vijeka. Valjani beton ima mnoge prednosti, kao što su poboljšana vidljivost, smanjeni učinak toplinskog otoka, vatrootporan je materijal, ima veliku otpornost na habanje, klizanje, smrzavanje, otpornost na djelovanje mraza i soli, moguća je primjena raznih pigmenata, a uz sve to, valjani je beton ekološki prihvatljiv materijal s obzirom da je moguća i reciklaža.

Više o cesti od valjanog betona

valjani beton
 

 

 

Kontakt