Prednosti Holcim Agrocal® proizvoda

 

Svaki poljoprivredni usjev, voćni ili povrtni nasad trebao bi prije početka postavljanja biti kalciziran i opskrbljen hranjivim tvarima. Kalcij i magnezij vrlo su važni biogeni elementi. Biljke usvajaju kalcij u ionskom obliku Ca2 koji utječe na propusnost stanične membrane biljke, te na taj način poboljšava izmjenu tvari stanice s okolinom. Idealno razdoblje za kalcizaciju je proljetni period prije sadnje kultura te nadolazeći ljetni period nakon žetve strnih žitarica.


Povrtna proizvodnja

Najpoželjnije je kalcizaciju izvršiti otprilike mjesec dana prije sadnje i sjetve u plastenicima i vrtovima. Praškasto - granulirani materijali imaju brže djelovanje na povrtnim kulturama koje u kratkom vremenskom razdoblju usvajaju potrebna makrohranjiva osobito bogata kalcijem i magnezijem. Oni plodu pružaju otpornost na pojedine bolesti, a nedostatak se očituje u organima biljaka koji se opskrbljuju floemom – vrhovima biljaka i plodovima. Nedostatak kalcija najprije se zapaža na mladom lišću kao kloroza, sporijem rastu biljaka i korijena, dok se kasnije zapaža nekroza mladog lišća koje se uvija. Kod povrtnih kultura biljke uslijed nedostatka kalcija postaju grmolike, poliježu zbog slabije stanične stjenke, dok se na nekim vrstama javljaju tamnosmeđe zone s odrvenjelim provodnim snopovima, te pojavom gorkih jamica. Vrlo prepoznatljiv nedostatak kalcija vidljiv je u obliku vršnih truleži rajčice i paprike zbog slabe transpiracije biljke.

Iskustvo

 

Voćarska proizvodnja

Prije svakog podizanja nasada jabuka, krušaka ili bilo kojeg drugog voćnog nasada potrebno je provesti analizu tla kojom se utvrđuje odnos elemenata u tlu. Tako npr. uslijed nedostatka kalcija kod jabuke se javljaju gorke pjege zbog loše translokacije kalcija iz lista u plod, a što nam ukazuje na veliku potrebu za unošenjem kalcija u tlo. Magnezij koji je veoma važan za ishranu biljaka fosforom u sastavu Holcim Agrocala (Ca Mg) terra plusa zauzima 46,02 , te utječe na napredovanje rasta trsa vinove loze, povećanje prinosa, kvalitetu vina i smanjenje kloroze listova. 

Iskustvo

 

Ratarska proizvodnja

Svaka žetva usjeva odnosi velike količine magnezija, a ako ga ne vratimo natrag u tlo vidljive su kloroze i npr. žuta pjegavost listova na kukuruzu. Prinosi pšenice, ječma, zobi i kukuruza postaju manji te lošije kvalitete zrna. Dolazi do pojave šturosti zrna žitarica, slabije oplodnje i gustoće sklopa. 

Iskustvo

 

Sitnija granulacija materijala za kalcizaciju omogućava veću brzinu djelotvornosti zbog veće dodirne površine sredstva i čestice tla. Sitnija granulacija može se primjenjivati na laganim pjeskovitim tlima radi brže djelotvornosti kalcija u manjim količinama, dok se krupnija granulacija u većim količinama može primjenjivati na težim tlima uz produženu djelotvornost.

Holcim uvijek preporuča prvo provedbu analize tla pa prema tome savjetujemo kojim Holcim Agrocal® proizvodom izvršiti kalcizaciju i u kojoj količini.