Holcim ECOPlanet

Ekspert cement

 

 

ECOPlanet je skupina cemenata s minimalno 30% manjim ugljičnim otiskom od CEM I cementa kao industrijskog standarda, pri čemu izračun uključuje i prijevoz svih sirovina do tvornice cementa te proces proizvodnje cementa.

 

U proizvodnji cementa ugljični dioksid (CO2) nastaje zbog procesa kalcinacije (oko 60% emisija) i izgaranja goriva (oko 40%). Značajna ulaganja u smanjenje ugljičnog otiska mi smo u Koromačnu započeli 1997. godine: kroz energetsku i materijalnu oporabu otpada te mineralne dodatke, uspjeli smo naš ugljični otisak smanjiti za 35% po toni cementa i na to smo ponosni.

 

Od 2023. godine, kao rezultat našeg dugogodišnjeg rada i ulaganja, Holcim Ekspert cementi zadovoljili su kriterije za ECOPlanet brand Holcim Grupe.

 

 

Holcim ECOPlanet Ekspert cement ima isti sastav i performanse kao i do sad. Dodatno, svaki kupac može na zahtjev dobiti izjavu s izračunom ugljičnog otiska cementa, napravljenu u programu kojeg je razvilo Svjetsko udruženje proizvođača cementa i betona (GCCA, Global Cement and Concrete Association). Izračun se radi prema smjernicama za procjenu životnog ciklusa proizvoda (LCA).

 

Posebno je prilagođen za nosive betonske konstrukcije i betonske radove više završne čvrstoće.

 

Opis svojstava:

  • umjerena potreba za vodom
  • mali gubitak optimalne konzistencije
  • umjereno vezanje cementa
  • umjeren razvoj čvrstoće
  • vrlo umjeren razvoj topline hidratacije
  • dobra otpornost na umjereno agresivne utjecaje zbog dodataka granulirane zgure i silicijskog letećeg pepela

 

Prednosti:

  • optimalna potrošnja cementa
  • smanjena pojava "krvarenja" betona i sklonost skupljanju
  • vrlo mali gubitak slijeganja (slumpa) i promjera rasprostiranja, umjereno skrućivanje
  • vrlo dobra obradivost, ugradljivost i pumpanje betona
  • manja uporaba plastifikatora i superplastifikatora
  • produženo vrijeme transporta svježeg betona i veći operativni radijus auto-miješalica
  • visoke završne čvrstoće

 

Preporučuje se za:

  • proizvodnju transportnih i pumpanih betona
  • radove u cestogradnji i izradu cestovnih objekata, tunela, mostova i vijadukata
  • podzemne radove kod temeljenja
  • betonske konstrukcije velikog presjeka i zapremnine
  • izradu raznih industrijskih podloga i glazura
  • izradu gotovih betonskih proizvoda i armiranog betona
  • izgradnju nosivih betonskih konstrukcija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata viših razreda završne tlačne čvrstoće
  • izradu betonskih konstrukcija u morskom okruženju