Holcim ECOPlanet

Ekspert cement

 

 

ECOPlanet je skupina cemenata s minimalno 30% manjim ugljičnim otiskom od CEM I cementa kao industrijskog standarda, pri čemu izračun uključuje i prijevoz svih sirovina do tvornice cementa te proces proizvodnje cementa.

 

U proizvodnji cementa ugljični dioksid (CO2) nastaje zbog procesa kalcinacije (oko 60% emisija) i izgaranja goriva (oko 40%). Značajna ulaganja u smanjenje ugljičnog otiska mi smo u Koromačnu započeli 1997. godine: kroz energetsku i materijalnu oporabu otpada te mineralne dodatke, uspjeli smo naš ugljični otisak smanjiti za 35% po toni cementa i na to smo ponosni.

 

Od 2023. godine, kao rezultat našeg dugogodišnjeg rada i ulaganja, Holcim Ekspert cementi zadovoljili su kriterije za ECOPlanet brand Holcim Grupe.

 

 

Holcim ECOPlanet Ekspert cement ima isti sastav i performanse kao i do sad. Dodatno, svaki kupac može na zahtjev dobiti izjavu s izračunom ugljičnog otiska cementa, napravljenu u programu kojeg je razvilo Svjetsko udruženje proizvođača cementa i betona (GCCA, Global Cement and Concrete Association). Izračun se radi prema smjernicama za procjenu životnog ciklusa proizvoda (LCA).

 

Posebno je prilagođen za nosive betonske konstrukcije i betonske radove više završne čvrstoće.

 

Opis svojstava:

 • umjerena potreba za vodom
 • mali gubitak optimalne konzistencije
 • umjereno vezanje cementa
 • umjeren razvoj čvrstoće
 • vrlo umjeren razvoj topline hidratacije
 • dobra otpornost na umjereno agresivne utjecaje zbog dodataka granulirane zgure i silicijskog letećeg pepela

 

Prednosti:

 • optimalna potrošnja cementa
 • smanjena pojava "krvarenja" betona i sklonost skupljanju
 • vrlo mali gubitak slijeganja (slumpa) i promjera rasprostiranja, umjereno skrućivanje
 • vrlo dobra obradivost, ugradljivost i pumpanje betona
 • manja uporaba plastifikatora i superplastifikatora
 • produženo vrijeme transporta svježeg betona i veći operativni radijus auto-miješalica
 • visoke završne čvrstoće

 

Preporučuje se za:

 • proizvodnju transportnih i pumpanih betona
 • radove u cestogradnji i izradu cestovnih objekata, tunela, mostova i vijadukata
 • podzemne radove kod temeljenja
 • betonske konstrukcije velikog presjeka i zapremnine
 • izradu raznih industrijskih podloga i glazura
 • izradu gotovih betonskih proizvoda i armiranog betona
 • izgradnju nosivih betonskih konstrukcija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata viših razreda završne tlačne čvrstoće
 • izradu betonskih konstrukcija u morskom okruženju