Iskustva naših kupaca

 

OH Wines, Ohnići

 

oh wine 265
 
 

 

 

“Ne želimo samo kvalitetu, već vrhunsku kvalitetu, a bez dobrog pH nema usvajanja biogenih makro i mikro elemenata. Bez magnezija nema proizvodnje energije u matriksu mitohondrija. Biogeni elementi se nalaze u tlu, ali nisu dostupni.”, kaže nam Saša Bernobić iz OH Wines ... cijeli razgovor pročitajte ovdje.

 
 
 

OPG Čagran Vladimir, Virje

Već niz godina u suradnji sa poljoprivrednom savjetodavnom službom nastojim povećati proizvodnju hrane za mliječne krave, ali i njenu kakvoću.

Poljoprivredno zemljište kojim raspolažem, siromašno je i kiselo. Kalcizacijom, korištenjem organskog gnojiva s vlastite farme, pravilnom primjenom mineralnog gnojiva, kroz pokuse uz vaganje prinosa uočio sam pozitivne rezultate.

Ove godine na svojim ću parcelama kalcizaciju obaviti s ukupno 10 tona Holcim Agrocal® (Ca Mg) praha, uglavnom nakon žetve ozimih strnih žitarica, a manjim dijelom i sada, u proljeće kod predsjetvene pripreme za kukuruz i lucernu.

 

OPG Babec Marijan

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Babec bavi se bavim proizvodnjom mlijeka te im je potrebna kvalitetna hrana za ishranu mliječnih krava. Planirana je sadnja lucerne, međutim, parcele koje su planirane za sadnju lucere, prema podacima nakon provedene kemijske analize tla, nisu pogodne za uzgoj.

Gospodin Babac nam je ispričao: "Prošle godine, nakon žetve pšenice, obavio sam prvu kalcizaciju s materijalom Holcim Agrocal® (Ca Mg) prah. Primjenu sam prema preporuci stručnjaka agronoma obavio višekratno: 2/3 količine sam zaorao, a 1/3 sam primijenio u predsjetvenoj pripremi.

Primjenom Holcim Agrocal® (Ca Mg) praha dobio sam vidljivo više prinose na svojim usjevima pšenice i lucerne. Dostupnost hranjiva i rahlost tla kalciziranih parcela povećali su prinose i kvalitetu uroda."

 

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Markovica

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Markovica bavi se uzgojem uljane repice, kukuruza i pšenice. Gospodin Petar Markovica, ispričao nam je o vlastitom iskustvu vezanom uz primjenu i korištenje Holcim Agrocal® proizvoda.

"Nakon dobivenih rezultata kemijske analize tla s mojih parcela, s pH vrijednostima rasponu od 4,13 do 4,74 u mKCl i preporuke stručnjaka agronoma o potrebi kalcizacije, odlučio sam probati kalcizaciju Holcim Agrocal® (Ca Mg) prahom. Kalcizaciju provodim već 4 godine, uvijek nakon žetve pšenice i uljane repice. U posljednje dvije godine koristim Holcim Agrocal®. Usjevi su jedri, a kvaliteta žitarica  je bolja. Vidi se to i u povećanoj hektolitarskoj težini kukuruza i pšenice.

Proljetnu kalcizaciju Holcim Agrocal® (Ca Mg) Terra plus OPG ćemo provesti na parceli koja će ići za pripremu jesenske sjetve. Kalcizaciju na uljanoj repici provesti ćemo u sedmom ili osmom mjesecu nakon skidanja usjeva u količini od 3 – 3,5 t/ha."

 

Nasad lavande Angustifolia

 


Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Plesničar, odnosno gospođa Plesničar ispričala nam je o vlastitom iskustvu vezanom uz primjenu i korištenje Holcim Agrocal® proizvoda na primjeru nasada lavande Angustifolia.

"2008. godine odlučili smo podignuti nasad prave lavande i tada smo napravili analizu tla te se pokazalo kako je tlo kiselo. No, tada kao laici u tom poslu nismo znali da se kiselost može neutrlizirati Agrocalom pa obzirom da tretiramo nasad ekološki, odlučila sam sipati pepel", kaže gospođa Plesničar.

Razgovarajući sa ljudima iz struke saznali su da to neće znatno ublažiti kiselost. Gospodin Predrag Janeš iz savjetodavne službe rekao im je da će potražiti informacije o preparatu koji je ekološki prihvatljiv i može ublažiti kiselost te se javio sa informacijom o Holcim Agrocal®-u. 

 

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Kusanić

Gospodin Ivica Kusanić korisnik je Holcim Agrocala® već duže vrijeme. Bavi se uzgojem krmača, a u svrhu prehrane zasijava na 50ha obradivih površina pretežno ratarske kulture, gdje provodi i kalcizaciju tla. 

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Kusanić nalazi se na području  Karlovačke županije, točnije u Brežanima na donjoj obali Kupe. Gospodin Ivica Kusanić korisnik je Holcim  Agrocala® već duže vrijeme. Kalcizaciju provodi na svojim površinama ali i na površinama koje su u zakupu.

Gospodin Kusanić naglašava da mu je veoma važno imati visoke i kvalitetne prinose za svoju farmu krmača i dobro uščuvano tlo. 2010.godine je počeo sa korištenjem Holcim Agrocala® za kalcizaciji.

 

Nikola Bradvić - poljoprivredni proizvođač iz Drage Svetojanske

Izrazito visoka kiselost tla otkrivena je analizom uzorka tla na Šumarskom institutu u Jastrebarskom. Holcim Agrocal® primjenio je na polju gdje uzgaja kukuruz i ječam u kombinaciji sa stajskim gnojem.

Rezultati primjene bili su vidljivi na kukuruzu i ječmu koji su dali veći urod po hektaru, a i kvaliteta zrna je bila bolja.

 

 

Nasadi stabala višnje maraske

 

Tvrtka Maraska gospodari sa cca 200 ha višnje maraske (Prunus cerasus var. Marasca) na lokaciji "Vlačine" kod mjesta Zemunik donji, Zadar. U nasadu se nalazi oko 95000 stabala višnje maraske starosti 6 i 7 godina.

Vidljivo je da se pH vrijednost polako povećava te se podigla....