Galerija Inspiracija u betonu

 

Standardiziran i nekako običan u percepciji većine, u rukama inovatora i umjetnika - tehnologa beton dobiva sasvim novu dimenziju. Otkrijete novu dimenziju - mogućnost betona u krajobraznoj arhitekturi, urbanoj opremi i infrastrukturnim inovativnim rješenjima u Holcimovoj galeriji na otvorenom. 

Via Appia

Cesta iz 312. prije Krist, briljantni je dokaz o pravilnom urbanističkom pristupu Rimljana prema prostoru. U povijesti je ostala zabilježena privlačna snaga ceste, koja je upravo uz rubova ostavila brojne znamenitosti.

Hooverova brana

Izuzetna inovacija tehnologije betona 1935. Po prvi je puta zbog masivnosti konstrukcije sinkronizirano betonirano u slojevima uporabom hladne vode. Uzorci testirani 1995. pokazuju da i nakon 60 godina beton još uvijek povećava svoju čvrstoću.

Inspiracija u betonu

Povezivanjem značenja ceste sa prednostima i trajnošću betona, stručnjaci Centra za inovacije i projekte ostvarili su prvu primjenu uvaljanog betona u Hrvatskoj na Janafu, a zatim i cestu u boji, koja se u potpunosti uklapa u turistički kontekst vodenog parka Istralandia.

Galerija je postavljena 17. srpnja 2014. u Holcimovom kamenolomu u Plovaniji.  Ukoliko ste zainteresirani za razgledavanje biti će nam drago prikazati vam na jednome mjestu različite mogućnosti betona.
Slobodno se najavite na e-mail adresi cip-hrv(at)holcim.com.