Znanstvena istraživanja o utjecaju kalcizacije na plodnost tla

 

 

U suradnji sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu - Zavodom za Opću proizvodnju bilja provedena su istraživanja o primjeni Holcim Agrocal proizvoda na kukuruzu, ječmu, grašku i tritikali. Prva godina provedbe pokusa je bila 2007. kada su određeni potencijalni ciljevi i definirane kulture s kojima će se pokus provoditi.

Provedena istraživanja o kalcizaciji Holcim Agrocal proizvodima u Lepoglavi:

  • u periodu od 2007. - 2008. na kukuruzu
  • u periodu od 2008. - 2009. na ozimom ječmu i kukuruzu 
  • u periodu od 2009. - 2010. na ozimom grašku, tritikali i kukuruzu


U suradnji sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu - Zavodom za ishranu bilja provedena su istraživanja o primjeni Holcim Agrocal proizvoda:

  • u periodu od 2013. - 2014. na vinovoj lozi -  sorta malvazija u vinogradu tvrtke Agrolaguna d.d. iz Poreča
  • u periodu od 2013. - 2014. na nasadu jabuka u Carevom selu 

 
Rezultati postignuti primjenom Agrocala na poljoprivrednim površinama su:

  • uklanjanje suvišne kiselosti (smanjenje pH tla)
  • utvrđivanje optimalnih količina Holcim Agrocal proizvoda pri agromerioracijskom zahvatu
  • učinkovitije djelovanje sitnijih čestica prilikom kalcizacije
  • učinkovitost na prinos i kvalitetu kulteura

 

Ukoliko želite detaljne rezultate slobodno nas kontaktirate telefonski ili putem maila.