Reference

Rijeka:


- Benzinska pumpa INA, Cernik

- Benzinska pumpa Rijeka Trans, Kukuljanovo

- Costabella turističko naselje

- Hotel Miramare, Crikvenica

- Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište

- Logistički centar Manšped, Kukuljanovo

- Namještaj Mima, Kukuljanovo

- Rafinerija INA, Urinj

- Rekonstrukcija "zgrade Pošte", Rijeka

- Revitalizacija kompleksa Benčić

- Stambeno trgovački kompleks RIO

- Vijadukt Bukovo

 

Karlovac:


- Aquatika - Slatkovodni akvarij Karlovac

- BIO PELETI Energija Žakanje

- Centar Nikola Tesla

- Izgradnja mosta Kupa Pokupje

- Kogeneracijsko postrojenje ''BE-TO Karlovac''

- Poslovno stambena građevina Frak

- PPK farma Šumbar

- Rekonstrukcija državne ceste DC6 (Stative - Borlin)

- Stambena građevina Grabrik I i II

- Zaštita od poplava - Nasip uz Koranu i Mrežnicu