Reference

Rijeka


- Benzinska pumpa INA, Cernik

- Benzinska pumpa Rijeka Trans, Kukuljanovo

- Costabella turističko naselje

- Hotel Miramare, Crikvenica

- Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište

- Logistički centar Manšped, Kukuljanovo

- Namještaj Mima, Kukuljanovo

- Rafinerija INA, Urinj

- Rekonstrukcija "zgrade Pošte", Rijeka

- Revitalizacija kompleksa Benčić

- Stambeno trgovački kompleks RIO

- Vijadukt Bukovo

Karlovac


- Aquatika - Slatkovodni akvarij Karlovac

- BIO PELETI Energija Žakanje

- Centar Nikola Tesla

- Izgradnja mosta Kupa Pokupje

-Kogeneracijsko postrojenje ''BE-TO Karlovac''

- Poslovno stambena građevina Frak

- PPK farma Šumbar

- Rekonstrukcija državne ceste DC6 (Stative - Borlin)

- Stambena građevina Grabrik I i II

- Zaštita od poplava - Nasip uz Koranu i Mrežnicu

 

 

Hydromedia

Parkiralište ispred upravne zgrade Valamar d.d., Buići 750 m2
Pristupna cesta u kampu Mon Perin, Bale 1.300 m2
Pješačke staze u parku Pomerio, Rijeka 1.210 m2
Dječje igralište na Gregovici, Pula 437 m2
Dječje igralište na Gregovici, Pula 437 m2
Trim staza u kampu Stella Maris, Umag 1.700 m2
Park Pomerio, Rijeka
Krvova placa, Labin
Krvova placa, Labin
Krvova placa, Labin

Valjani beton

Biciklistička staza u kampu Istra, Funtana 2.117 m2
Biciklistička staza u kampu Lanterna, Tar 1.500 m2
Istralandia, Nova vas