Holcim preporučuje

 
 
 
 

Sigurnost prije svega!

 • Slijedite sigurnosne upute u radnom prostoru. UVIJEK nosite osobnu zaštitunu opremu.
 •  
 • Pažljivo pripremajte svoj radni prostor i održavajte ga čistim.
 • Koristite prikladan i čisti alat i pazite da kalupi budu čisti, čvrsti i nepropusni.
 • Slijedite projektne tehničke upute. Precizni izračuni i mjerenja, ispravno smještena čelična armatura, itd. ključni su za uspjeh.
 • Preporučujemo da najprije stavite Holcim Majstor drobljenac pa pijesak, Holcim Ekspert cement i na kraju vapno. Počnite miješati i tek onda postupno dodavajte vodu.
 • Ručno miješanje na podu najbolje je obaviti na jakoj plastičnoj foliji. Pomičite sastojke loptaom s rubovima prema središtu sve dok ne postignete ujednačenosti savršenu homogenost svježe mješavine. Nastavite miješati barem još pet minuta prije ugradnje.
 • Pazite da svježu mješavinu ugrađujete bez prekida i unutar jednog sata. U slučaju betona, navedno vrijeme uključuje i ispravno sabijanje.
 • Pravilnim tretiranjem spriječite pojavu pukotina u betonu, žbuci, glazurama, itd. Za vrijeme toplog vremena stavljenu svježu mješavinu UVIJEK  pokrijte plastičnom folijom da spriječite isparavanje vode. Za vrijeme hladnog vremena UVIJEK koristite aparate za grijanje kako temperatura stavljene mješavine ne bi pala ispod 5°C.

 

Mjere predostrožnosti:

 

 • NIKAD golim rukama ne dirajte mješavinu. Obavezno koristite zaštitne rukavice.
 • NIKAD ne koristite miješalicu ni druga pomagala za pripremu svježih mješavina ako unutra ima ostataka (vode, materijala, drugih predmeta).
 • NIKAD nemojte dodati više vode od količine navedene u uputama. Prekomjerna količina vode smanjuje kvalitetu mješavine.
 • NIKAD ne vadite betonske elemente iz kalupa ranije od dva dana nakon nalijevanja.
 • NIKAD ne stavljajte betonske elemente pod pritisak u roku kraćem od sedam dana nkon što se stvrdnu.