Holcim Agrocal Ca Mg linija

 
 
 
 

Kemijski sastav:

CaCO3        min 51%

CaO            min 28%

MgCO3        min 38,8%

MgO            min 18,5%

SiO2            max 1%

Al2O3           max 1%

Fe2O3          max 0,1%

 

Fizikalna svojstva:

Granulometrijski sastav: 0 - 2 mm
pH: 7,5 – 10,5
Vlaga: max 0,5%

Holcim Agrocal® (Ca+Mg) terra plus

Prirodni izvor kalcija za optimalnu kalcizaciju i povećanje plodnosti kiselog i jako kiselog tla.

 

Prema fizikalnim značajkama Holcim Agrocal® terra plus:

*aktivacija će biti brza i trajat će od nekoliko tjedana do godine dana,

*veličina čestica od 0 – 2 mm

*proizvod je certificiran i nosi ekološku oznaku nadzorne kuće Austria Bio Garantie

Holcim Agrocal® (Ca+Mg) granule

Prirodni izvor kalcija za dugotrajnu i učinkovitu kalcizaciju i poboljšanje kiselog tla.

 

Prema fizikalnim značajkama Holcim Agrocal® granula:

*aktivacija će biti usporena i trajat će od nekoliko mjeseci do nekoliko godina,

*veličina čestica od 0,1 - 2 mm

*proizvod je certificiran i nosi ekološku oznaku nadzorne kuće Austria Bio Garantie

Holcim Agrocal® (Ca+Mg) prah

Prirodni izvor kalcija za brzu i učinkovitu kalcizaciju i poboljšanje kiselog tla.

 

Prema fizikalnim značajkama Holcim Agrocal® praha:

*aktivacija će biti brza i trajat će od trenutka primjene do nekoliko mjeseci,

*veličina čestica od 0 – 0.25 mm

*proizvod je certificiran i nosi ekološku oznaku nadzorne kuće Austria Bio Garantie