Holcim Agrocal Ca Mg linija

 

Kemijski sastav:

CaCO3    min 51%               CaO       min 28,8%

MgCO3   min 38,8%             MgO     min 18,5%

SiO2       max 1,00%            Al2O3   max 1,00%

Fe2O3      max 0,05%

 

Fizikalna svojstva:

Granulometrijski sastav: 0 - 2 mm
pH: 7,5 – 10,5
Vlaga: max 0,5%

Holcim Agrocal® (Ca+Mg) terra plus

Prirodni izvor kalcija za optimalnu kalcizaciju i povećanje plodnosti kiselog i jako kiselog tla. Prema fizikalnim značajkama Holcim Agrocal® terra plus:

  • aktivacija će biti brza i trajat će od nekoliko tjedana do godine dana,
  • veličina čestica od 0 – 2 mm
  • proizvod je certificiran i nosi ekološku oznaku nadzorne kuće Austria Bio Garantie

Holcim Agrocal® (Ca+Mg) granule

Prirodni izvor kalcija za dugotrajnu i učinkovitu kalcizaciju i poboljšanje kiselog tla. Prema fizikalnim značajkama Holcim Agrocal® granula:

  • aktivacija će biti usporena i trajat će od nekoliko mjeseci do nekoliko godina,
  • veličina čestica od 0,1 - 2 mm
  • proizvod je certificiran i nosi ekološku oznaku nadzorne kuće Austria Bio Garantie

Holcim Agrocal® (Ca+Mg) prah

Prirodni izvor kalcija za brzu i učinkovitu kalcizaciju i poboljšanje kiselog tla. Prema fizikalnim značajkama Holcim Agrocal® praha:

  • aktivacija će biti brza i trajat će od trenutka primjene do nekoliko mjeseci,
  • veličina čestica od 0 – 0.25 mm
  • proizvod je certificiran i nosi ekološku oznaku nadzorne kuće Austria Bio Garantie