Holcim Agrocal (Ca+Mg) linija

Holcim Agrocal® proizvodi prirodni su izvor kalcija i magnezija za dugotrajnu i učinkovitu kalcizaciju i povećanje plodnosti kiselih tla.

Proizvodi su odobreni od strane EASY-CERT-a na temelju Uredbe (EU) br. 2018/848 sa izmjenama i dopunama i mogu se upotrebljavati u ekološkoj proizvodnji.

Holcim Agrocal® (Ca+Mg) terra plus

Prirodni izvor kalcija za optimalnu kalcizaciju i povećanje plodnosti kiselog i jako kiselog tla.

 

Prema fizikalnim značajkama Holcim Agrocal® terra plus:

*aktivacija će biti brza i trajat će od nekoliko tjedana do godine dana,

*veličina čestica od 0 – 2 mm

 

Holcim Agrocal® (Ca+Mg) granule

Prirodni izvor kalcija za dugotrajnu i učinkovitu kalcizaciju i poboljšanje kiselog tla.

 

Prema fizikalnim značajkama Holcim Agrocal® granula:

*aktivacija će biti usporena i trajat će od nekoliko mjeseci do nekoliko godina,

*veličina čestica od 0,1 - 2 mm

 

Holcim Agrocal® (Ca+Mg) prah

Prirodni izvor kalcija za brzu i učinkovitu kalcizaciju i poboljšanje kiselog tla.

 

Prema fizikalnim značajkama Holcim Agrocal® praha:

*aktivacija će biti brza i trajat će od trenutka primjene do nekoliko mjeseci,

*veličina čestica od 0 – 0.25 mm

 

 

Kemijski sastav:

CaCO3       min 51 %

CaO            min 28 %

MgCO3      min 38,8 %

MgO            min 18,5 %

SiO2            max 1 %

Al2O3          max 1 %

Fe2O3         max 0,1 %

 

Fizikalna svojstva:

Granulometrijski sastav: 0 - 2 mm
pH: 7,5 – 10,5
Vlaga: max 0,5

 

Dostupan je u idućim pakiranjima:

  • vrećama od 25 kg
  • big bag
  • rasuto