Članstvo

Holcim je član Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj - HR PSOR

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj - HR PSOR je nedobitna ustanova privatnog sektora. Četrdeset članova - predstavnika hrvatskog gospodarstva udružuju znanje, inovativnost i odgovornost u traganju za razvojnim putevima koji uravnotežuju poslovni uspjeh, društvenu dobrobit i zaštitu okoliša.

Holcim je član Global Compact Network Republike Hrvatske

Global Compact je strateška inicijativa koja se temelji na 10 osnovnih načela iz područja ljudskih prava, prava radnika, okoliša i borbe protiv korupcije. Kao takav, Global Compact predstavlja jedinstveni primjer suradnje poslovnog svijeta i međunarodne zajednice te uz kompanije okuplja i predstavnike akademske zajednice, civilnog društva, vlada, poslovnih udruga te samog UN-a.

Holcim je član Zajednice za društveno odgovorno ponašanje

Zajednica za društveno odgovorno poslovanje djeluje u okviru Hrvatske gospodarske komore. Shvaćajući važnost društveno odgovornog ponašanja u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju te nužnost kontinuiranog promicanja prakse takve vrste ponašanja, 2005. godine inicirano je osnivanje zajednice tvrtki koje bi svojim aktivnostima širile svijest o važnosti odgovornog poslovanja prema društvu.

Holcim je osnivač Savjeta za zelenu gradnju

Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj je pridruženi član Svjetskog savjeta za zelenu gradnju te inicijator povezivanja Savjeta u bližem okruženju (CEE i SEE) kako bi na toj razini došlo do razmijene iskustava, znanja i aktivnosti koje su prilagođene potencijalima i mogućnostima naših tržišta s obzirom na njihovu veličinu, povezanost, blisku tradiciju, tendencije i ambicije.