Akreditirane metode ispitivanja betona i agregata

 

 
 

Akreditirane metode ispitivanja betona

Vrsta ispitivanja/Svojstva

Metoda ispitivanja

Ispitivanje svježeg betona - 1. dio: Uzorkovanje HRN EN 12350 - 1
(EN 12350 - 1)
Ispitivanje svježeg betona - 2. dio: lspitivanje slijeganjem HRN EN 12350 - 2
(EN 12350 - 2)
lspitivanje očvrsnuloga betona - 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe dimenzija 150 x 150 x 150 HRN EN 12390 - 1
(EN 12390 - 1)
lspitivanje očvrsnuloga betona - 2. dio: lzrada i njega uzoraka za ispitivanje čvrstoća HRN EN 12390 - 2
(EN 12390 - 2)
lspitivanje očvrsnuloga betona - 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka HRN EN 12390 - 3 
(EN 12390 - 3)
 Određivanje dubine prodiranja vode pod tlakom  HRN EN 12390-8
(EN 12390-8)
lspitivanje otpornosti betona na smrzavanje i odmrzavanje – Ljuštenje HRN CEN/TS 12390 - 9
(CEN/TS 12390 - 9) 
Točka 5
lspitivanje otpornosti betona na smrzavanje i odmrzavanje - Oštećenje unutarnje strukture HRN CEN/TS 15177
(CEN/TR 15177) 
Točka 8
Određivanje koeficijenta difuzije klorida na temelju nestacionarnog ispitivanja migracije klorida NT BUILD 492

 

 

Akreditirane metode ispitivanja agregata

Vrsta ispitivanja/Svojstva

Metoda ispitivanja

Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - 9. dio: Procjena sitnih čestica -Ispitivanje metilenskim modrilom HRN EN 933-9
(EN 933 -9)
 
Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - 10. dio: Procjena sitnih čestica - Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka) HRN EN 933 -10
(EN 933 -10)
Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata - 2. dio: Metode za određivanje otpornosti na drobljenje HRN EN 1097 - 2
točka 5 i Annex A (EN 1097-2)
Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - 1. dio: Određivanje granulometrijskog sastava - Metoda sijanja HRN EN 933 - 1
(EN 933 -1)
Ispitivanje općih svojstava agregata - 2. dio: Metoda smanjivanja laboratorijskih uzoraka HRN EN 932-2
(EN 932 -2)
Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio: Određivanje gustoće i upijanja vode HRN EN 1097-6
(EN 1097-6)
Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 3. dio: Određivanje nasipne gustoće i šupljina HRN EN 1097-3
(EN 1097-3)

 

Mjerenje brzine ultrazvučnog pulsa
Los Angeles test prema normi HRN EN 1097-2
Ispitivanje metilenskim modrilom
Pogled iz laboratorija