Agregati

 
 
 
 

Agregati su svuda oko nas, u cestama, kućama, školama, poslovnim zgradama... Dolaze u različitim oblicima, a svaki ima posebne karekteristike i svojstva. U osnovi agregat se odnosi na bilo koji granulirani materijal nastao od prirodne kamene tvari, poput kamena, pijeska, šljunka i mogu se koristiti u gotovo svim oblicima gradnje, u prirodnom obliku ili slomljen u manje komade.

Holcim mineralni agregati d.o.o. bavi se proizvodnjom tehničko-građevnog kamena i industrijske mineralne sirovine za upotrebu u građevinarstvu, cestogradnji, kemijskoj industriji, poljoprivredi i staklarskoj industriji.

Proizvodnja i prodaja mineralnih agregata u našim kamenolomima:

Kamenolom u Šumberu

Kamenolom u Očuri

Kamenolom u Plovaniji

Površinski kop u Koromačnu