Nikola Bradvić poljoprivredni proizvođač iz Drage Svetojanske

 

Kukuruz i ječam su dali veći urod po hektaru

Agrocal sam prvi put primjenio prije dvije godine na savjet djelatnika poljoprivredne ljekarne. Izrazito visoku kiselost tla otkrio sam analizom uzorka tla na Šumarskom institutu u Jastrebarskom. Holcim Agrocal® primjenio sam na polju gdje uzgajam kukuruz i ječam u kombinaciji sa stajskim gnojem. Veoma sam zadovoljan očiglednim rezultatima Holcim Agrocal®-a.
Kukuruz i ječam su dali veći urod po hektaru, a i kvaliteta zrna je bila bolja. Pokušavao sam i s drugim preparatima riješiti kiselost tla, (tlo na kojem imam kukuruz i ječam bilo veoma kiselo i previše zasićeno umjetnim gnojivima) no Holcim Agrocal® me oduševio.