Savjeti za primjenu

Udio Holcim Vivacal® proizvoda u krmnim smjesama i obrocima

 
*Udio ovisi o sastavu obroka (paša, sijeno, sjenaža, silaža) i odnosi se na suhu tvar obroka. Podaci se odnose na 1 kg krmne smjese do 13% vlage (granule, makrogranule). Preporučene vrijednosti u tablici su orijentacijske i primjena Holcim Vivacal® mikrogranula, granula i makrogranula ovisi o sastavu krmnih smjesa.

Za nestručno i nekontrolirano umješavanje u krmne smjese ne odgovaramo. Udjele preporučio: Nutrient d.o.o. Zagreb