Savjeti za primjenu

Udio Holcim Vivacal® proizvoda u krmnim smjesama i obrocima

Muzne krave*

Holcim Vivacal® mirkogranule
2-2,5%

Ovce i koze u laktaciji*

Holcim Vivacal® mikrogranule
1,5-2%

Mlada telad

Holcim Vivacal® mikrogranule
0,7-1,1%

Junad u tovu*

Holcim Vivacal® mikrogranule
1,5-2%

Janjad i jarad*

Holcim Vivacal® mikrogranule
0,4%

Krmne smjese za odojke

Holcim Vivacal® mikrogranule
2-2,5%

Krmne smjese za tov svinja

Holcim Vivacal® mikrogranule
2-2,3%

Krmne smjese za krmače i neraste

Holcim Vivacal® mikrogranule
1,8%

Superkoncentrati za odojke

Holcim Vivacal® mikrogranule
3,5%

Superkoncentrati za svinje i krmače

Holcim Vivacal® mikrogranule
2-3%

 

Krmne smjese za tov pilića

Holcim Vivacal® mikrogranule
1,5-2%

Krmne smjese za tov purića, početna i rast

Holcim Vivacal® mikrogranule
2,6-4%

Krmne smjese za tov purića, rast i završna

Holcim Vivacal® mikrogranule
1,5-3%

Krmne smjese za uzgoj i tov pačića

Holcim Vivacal® mikrogranule
1,5-2,8%

Superkoncentrati za junad i goveda

Holcim Vivacal® mikrogranule
5,5%

Krmna smjesa za konzumne nesilice

Holcim Vivacal® granule
7-10%

Holcim Vivacal® makrogranule
7-10%

Krmna smjesa za rasplodne nesilice

Holcim Vivacal® granule
7-10%

Holcim Vivacal® makrogranule
7-10%

Krmna smjesa za podmladak za priplod

Holcim Vivacal® granule
1,8-2,4%

Krmna smjesa za pure nesilice

Holcim Vivacal® granule
5-7%

Krmna smjesa za patke nesilice

Holcim Vivacal® granule
4,5-6%

Superkoncentrat za uzgoj i tov pilića

Holcim Vivacal® granule
4,5-6%

Superkoncentrat za kokoši nesilice

Holcim Vivacal® granule
16-26%

Holcim Vivacal® makrogranule
16-26%

 
*Udio ovisi o sastavu obroka (paša, sijeno, sjenaža, silaža) i odnosi se na suhu tvar obroka. Podaci se odnose na 1 kg krmne smjese do 13 vlage (granule, makrogranule). Preporučene vrijednosti u tablici su orijentacijske i primjena Holcim Vivacal® mikrogranula, granula i makrogranula ovisi o sastavu krmnih smjesa.

Za nestručno i nekontrolirano umješavanje u krmne smjese ne odgovaramo. Udjele preporučio: Nutrient d.o.o. Zagreb