Očura

 
 
 
 

Kamenolom Očura svoju dugogodišnju i uspješnu tradiciju u proizvodnji i preradi kamena zahvaljuje prije svega dobrim fizičko - mehaničkim i kemijskim osobinama dolomita. S geološkog aspekta geneza ležišta mineralne sirovine  kamenoloma Očure vezana je uz karbonatni razvoj trijasa Ivanščice. Karbonatne stijene taložene u gornjem i srednjem trijasu, istovremeno u procesu nastanka bile su zahvaćene procesom dolomitizacije, odnosno prekristalizacije samog sedimenta do postanka minerala dolomita CaMg (CO3)2  koji je glavni sastojak stijene dolomita.

Fizičko-mehaničke karakteristike stijenske mase dolomita, u literaturi prepoznati kao „očurski dolomit“, odlikuje se parametrima kao što su vrlo visoka tlačna čvrstoća (184,2 MPa), gustoća (2,85 g/cm3), niski stupanj upijanja vode (0,14-0,6 ), te  otpornost na habanje (22,0 cm2), drobljenje (LA 24), polirnost, postojanost na mrazu i visoki afinitet na bitumenska veziva (90/100), a ukazuju na izuzetna fizičko-mehanička svojstva agregata koji se upotrebljavaju kao sirovina u širokom spektru građevinarske industrije.

Kvaliteta mineralne sirovine i proizvoda, kao i sustava upravljanja proizvodnjom, te neprestana usavršavanja postojeće tehnologije za proizvodnju sirovine za građevinarsku i industrijsku primjenu, rezultirala su ka većem plasmanu proizvoda na domaće tržište i prepoznavanju kvalitete u zemljama Europske zajednice.

Kamenolom Očura je među prvima u Hrvatskoj prepoznao potencijale postojeće sirovine i od kraja 80-tih godina prošlog stoljeća počeo sa primjenom tehnologije koja valorizira kvalitetu sirovine proizvodeći gotov proizvod za staklarsku, farmaceutsku i kemijsku industriju.

Široke palete proizvoda, proizvod Holcim Inducal® odlikuju se i kemijskim sastavom, jer sadrži respektabilan udio magnezijevog karbonata, te neznatan udio teških metala, elemenata u tragovima, željeznog oksida i silicija pa je stoga izuzetno pogodna kao sirovina u industriji stakla.

Procjenjujemo da se materijalom iz kamenoloma Očura u posljednje tri godine izgradilo ili proizvelo otprilike:

 

1 milijun tona asfalta

4 milijarde staklenih boca

više od 250 kilometara cesta

40 km novih željezničkih pruga 

120.000 tona žbuke

50.000 tona kamene i staklene vune

 

Revitalizacijom kamenoloma uz eksploatacijske aktivnosti, kamenolom Očura prvi je primjer visokih svjetskih revitalizacijskih standarda u Hrvatskoj, kao i pokretač mnogih pionirskih projekata na području očuvanja bioraznolikosti lokalnog područja. Time nastojimo napraviti korak prema uspostavljanju novih standarda kod upravljanja prostorima rudarskih aktivnosti.