Bioraznolikost

 

Proizvodnja cementa i agregata ovisi o dugoročnoj dostupnosti sirovine u kamenolomima. Stoga pažljivo i dugoročno planiramo svaku fazu u upravljanju i korištenju sirovina. Uključujući i revitalizaciju, koja se planira već sad, dok kamenolomi još rade, te se planiraju financijska sredstva, kako bi ostvarenje revitalizacije bilo osigurano.U ljeto 2006. godine, nekoliko mjeseci nakon što smo kupili kamenolom u Očuri, započeli smo revitalizaciju dijela kamenoloma koji se više nije koristio u procesu proizvodnje – na nekoliko je etaža posađeno više od 1.000 stabala crnog bora.

S obzirom da oko kamenoloma nema crnog bora, a Holcim u svijetu potiče bioraznolikost, rodila se ideja da postavimo test. Naravno, na stručan način. Zajedno sa Šumarskim institutom iz Jastrebarskog surađujemo od jeseni 2007. godine, a rezultate testiranja predstavili smo 5. lipnja 2012. tijekom obilježavanja Dana zaštite okoliša i Dana otvorenih vrata kamenoloma u Očuri.
Više o rezultatima možete pročitati ovdje: Holcim mogućnosti primjene zavičajnih vrsta u sanaciji kamenolomaIsto tako, u tvornici cementa u Koromačnu 2007. godine smo revitalizirali jednu etažu, na koju smo posadili masline i javnosti predstavili idejni projekt kako bi površinski kop jednog dana mogao izgledati kad završimo s proizvodnjom cementa. 2012. smo jednu etažu pretvorili u šetnicu.