1. Hrvatski forum o održivoj gradnji

 

Organizacijski odbor Olimpijskih igara koje će se održati u Londonu 2012. godine,  donio je odluku da te igre budu najzelenije igre ikad održane. Što to znači? Vrlo jednostavno rečeno, okviri u kojima se promatraju same igre pomaknuti su od isključivo sportskih i komercijalnih na opće, koji se tiču vrlo širokog spektra zainteresiranih strana. Odabravši ključne probleme kao nositelje razmišljanja - a to su klimatske promjene, bioraznolikost i ekologija, otpad, uključenje svih zainteresiranih strana u stvaranje prostora, te zdrav život - Organizacijski odbor Olimpijskih igara postavio je ciljeve koje želi ostvariti kako bi utjecaj životnog ciklusa OI 2012. bio najprihvatljiviji širokoj zajednici.

Bilo bi dobro kad bismo sutra u Hrvatskoj mogli pročitati kako je glavni kriterij za izgradnju građevina potrebnih za održavanje Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. godine u Republici Hrvatskoj - zaštita okoliša! Hoće li Jarunski most u Zagrebu biti najzeleniji most ikad izgrađen (makar u Republici Hrvatskoj), promatrajući ga kroz čitav njegov životni ciklus?

U današnje se vrijeme sve više uviđa potreba za održivom gradnjom, međutim u Hrvatskoj su napori još uvijek pojedinačni. Obzirom da je održiva gradnja posljedica planiranog participacijskog razmišljanjastručnjaka iz različitih područja, važno je omogućiti da se sve struke, koje imaju utjecaj i nose odgovornost, okupe i međusobno izmijene iskustva. Stoga su Arhitektonski i Građevinski fakulteti u Zagrebu, te Holcim odlučili pokrenuti Forum o održivoj gradnji.

 

 

Program 1. Hrvatskog foruma o održivoj gradnji
Zagreb, 10. studenog, 2007.

9:30 - 10:00 Registracija
10:00 - 10:30 Uvodna riječ

     Lino Fučić, Predstavnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
     Mladen Radujković, dekan Građevinskog fakulteta, Zagreb
     Albert Szabo, tadašnji predsjednik Uprave Holcima Hrvatska

10:30 - 12:00

     Zakonodavstvo u održivoj gradnji
     Lino Fučić, Predstavnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
     Životni ciklus održivog građenja
     Dubravka Bjegović, Građevinski fakultet, Zagreb
     Trajnost materijala
     Irina Stipanović Oslaković, Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Zagreb
     Pitanja i odgovori, rasprava

12:00 - 12:30 pauza / druženje i razmjena iskustava
12:30 - 14:30

     Održiva arhitektura i urbanizam
     Ljubomir Miščević, Arhitektonski fakultet, Zagreb
     Instalacijski sustavi u održivoj gradnji
     Ninoslav Kurtalj
     Održivi promet
     Damir Pološki, Građevinski fakultet, Zagreb
     Kako javno zagovarati održivu gradnju?
     Vladimir Lay, Institut Ivo Pilar
     Pitanja i odgovori, rasprava

14:45 - 15:30 domjenak