2010.

 

 

Holcimov natječaj za sponzorstva 2010. bio u cijelosti posvećen borbi protiv korupcije.

  • DIM - Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj (55.000 HRK)

Projekt: KORUPCIJA - i tvoje NE je važno!
Opis: Doprinijeti podizanju razine svijesti kod učenika/ca srednjih strukovnih škola Grada Zagreba o štetnosti korupcije i doprinijeti njezinom suzbijanju

  • e-student - financijski klub (44.100 HRK)

Projekt: Studenti protiv korupcije
Opis: Osvijestiti mlade ljude u akademskoj zajednici da korupciju percipiraju kao štetočinu koja nagriza stupove društva

  • Radio 101 (70.000 HRK)

Projekt: Hobotnica
Opis: Redovite emisije o temi korupcije i svim oblicima poslovanja i ponašanja na rubu i mimo zakona kao i o (ne)odgovornom poslovanju građane informiraju o razmjerima i štetnosti tih pojava te upućuju na pozitivna kretanja u njihovu prepoznavanju i sprečavanju

  • Udruga za nezavisnu medijsku kulturu - H-alter (42.000 HRK)

Projekt: H-alterom protiv korupcije
Opis: Sustavno novinarski pratiti temu korupcije i time direktno (novinarskim pitanjima) i indirektno (objavljivanjem tekstova) poticati institucije na državnoj i lokalnoj razini da efikasnije rješavaju problem

  • Udruga za promicanje filozofije za djecu Mala filozofija (19.000 HRK)

Projekt: Kritičkim promišljanjem osvještavanje štetnosti korupcije kod djece od 8 do 12 godina
Opis: Pet radionica direktno vezanih za temu korupcije, koje bi kod djece trebale potaknuti promišljanje o štetnosti korupcije i nepotizma

  • Udruga za razvoj radijskih programa Radio mreža (65.000 HRK)

Projekt: Korupcija.HR
Opis: Educiranje i informiranje slušatelja lokalnih radijskih postaja o korupciji i sivoj ekonomiji

  • Transparency International Hrvatska(48.500 HRK)

Projekt: Transparentnošću protiv korupcije - imamo pravo znati 2010.!
Opis: Informirati građane o Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI) kao jednom od ključnih alata za transparentan rad tijela javne vlasti i suzbijanje korupcije