Hotel kempinski

 

Korišten Holcimov materijal: beton

Podkategorija: poslovna gradnja

Godina početka i završetka projekta: 2006. - 2009.

Kupac kojemu je isporučivan beton: Vegrad gradnja d.o.o.

Isporučena količina betona: 40 tisuća kubičnih metara

Vrsta isporučenog betona: sve vrste betona


Specifičnosti projekta:
Luksuzno hotelsko naselje koje se sastoji od hotela, vila, rezidencijalnih objekata, kongresnog centra, bazena, privezišta za jahte – ukupno 45000 četvornih metara.

Adresa iz koje je materijal isporučen:
Holcim (Hrvatska) d.o.o. tvornica betona u Plovaniji
Portoroška 2a
52460 Buje