Pročiščivač otpadnih voda u Karlovcu

 

Korišten Holcimov materijal: beton

Podkategorija: infrastruktura

Godina početka i završetka projekta: 2010. - 2011.

Kupac kojemu je isporučivan beton: AlpineBau Zagreb d.o.o.

Isporučena količina betona: 13.441  kubičnih metara

Investitor: SAFU - Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Glavni izvođač: AlpineBau Zagreb d.o.o.


Specifičnost projekta:
Umijeće projektiranja, organiziran rad ljudi i teških strojeva i 13.441 kubnih metara betona, od čega 9.809  sulfatno otpornog s jamstvom neophodne nepropusnosti bazena i taložnica, a sve da bi se postigao 3. stupanj pročišćavanja otpadnih voda Karlovca i Duge Rese do razine uklanjanja nitrata - najkraći je opis impresivnog projekta "Program razvoja usluga vodoopskrbe i odvodnje Grada Karlovca". Uređaj je kompleksan sustav koji objedinjuje više tehnologija radi kvalitetne obrade otpadnih voda. Ima dvije paralelne linije pročišćavanja s ukupnim maksimalnim kapacitetom od 98.500 ekvivalent stanovnika.

Adresa iz koje je isporučivan materijal:
Holcim (Hrvatska) d.o.o. tvornica betona u Karlovcu
Ilovac 23
47000 Karlovac

Holcim (Hrvatska) d.o.o. tvornica betona u Lučkom
Ventilatorska bb
10250 Lučko