Opločnik 60x20x8

Klasični opločnik koji u svakoj kombinaciji daje ujednačen izgled površina i uvijek je aktualan izbor za kombinaciju s drugim opločnicima.

Upotrebljava se na javnim površinama, šetnicama, ispred javnih ustanova, prodajnih centara i na parkirnim površinama.

Veličina 60 x 20 cm
Visina 8 cm
kom/m2 cca 8,5
Težina/m2 170 kg
Izvedba obična . štok . ekstra . mix