Klimatske promjene

 

 

Klimatske su promjene nesumnjivo najveća prijetnja današnjice, ne samo industriji već čovječanstvu općenito. Naš planet koji predstavlja sustav dinamičke ravnoteže raznih međuovisnosti, sve teže uspijeva ono što omogućuje naš život na njemu: samoobnavljanje.

Mi smo u situaciji da danas, na osnovu stečenih znanja i regulatornih akata koji su posljedica iskustva skupljenih kroz povijest - dakle jučer, moramo graditi za sutra. Razumljivo je da navedenim modelom teško možemo odgovoriti izazovima budućnosti. Nužno je proširiti vidike, uvesti nova znanja, vještine, početi predviđati moguće scenarije.

Model koji nam može pomoći svakako je model održivog razvoja. Međutim, ne nametnut od strane pojedinca ili uskog kruga specijalista, već kao istinska platforma strateškog promišljanja širokog kruga dionika čiji je cilj cjeloviti razvitak. Sinergijski ostvaren. Cjeloviti razvitak koji teži jedinstvenom napretku objedinjujući zahtjeve gospodarskih, društvenih i okolišnih aspekata u jednom cilju, za razliku od gomile nedorečenih, parcijalnih i izoliranih ciljeva iz svakog od spomenutih područja koji najčešće upravo zbog nestrateškog pristupa proturječe jedni drugima.