Publikacije

 

Holcim objavljuje nekoliko vrsta publikacija kao i izvješća o održivom razvoju.
U našim publikacijama nastojimo biti zanimljivi, informativni, poučni i nadasve inovativni.

Na ovim stranicama nalaze se primjerci svih naših tiskanih i digitalnih publikacija koje
se mogu besplatno preuzeti u PDF formatu.

 

Brošure

Magazin za kupce

Časopis za lokalnu zajednicu

Izvješća

Održiva gradnja