Vježbom protiv ozljeda

 

Holcim je danas aktivno obilježio Svjetski dan zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, u suradnji s javnim vatrogasnim postrojbama na različitim lokacijama. Naime, briga o zdravlju i sigurnosti naših zaposlenika i kooperanata koja rezultira s nula ozljeda na radu jedini je prihvatljiv način poslovanja. Stoga svi zaposlenici Holcima aktivno rade na podizanju razine svijesti o važnosti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te nastoje osigurati zdrava i sigurna radna mjesta.

Svaka je ozljeda jednostavno neprihvatljiva. Stoga Holcim i sa zaposlenicima i sa kooperantima postavlja zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kao prioritet. Svatko od nas prije početka rada treba razmisliti, napraviti procjenu potencijalnih opasnosti i kontrolne mjere kojih se treba pridržavati.

U tom kontekstu, uz suradnju s javnim vatrogasnim postrojbama danas će se tako u Holcimovom kamenolomu u Šumberu održati vježba gašenja požara na radnom stroju, te postrojenju operatera, u kamenolomu u Plovaniji pokazna vježba gašenja požara zapaljive tekućine, a u kamenolomu u Očuri uz pokaznu vježbu gašenja požara zapaljive tekućine, zaposlenici će dodatno obnoviti znanje iz početnog gašenja požara.

Zaposlenici tvornice betona u Karlovcu održat će vježbu spašavanja sa visine, a u tvornici cementa u Koromačnu održat će se vježba evakuacija svih osoba koje se nalaze u tvornici uz oglašavanje sirene za uzbunjivanje pučanstva.

Osim toga, Međunarodna organizacija rada postavila je ove godine rad s kemikalijama kao ključnu temu, pa će se sutra u Holcimu održati radionica za poboljšanje pripravnosti u slučaju incidenta s kemikalijama.

Inače, Međunarodna organizacija rada proglasila je 28. travnja svjetskim danom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, koji se od 1996. godine obilježava u 120 zemalja svijeta kao međunarodni dan. Cilj Međunarodne organizacije rada je svake godine smanjiti broj smrtnih slučajeva nastalih ili uzrokovanih na radu, a obilježavanjem ovog dana nastoji se utjecati na podizanje razine svijesti o potrebi provedbe zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Srdačan pozdrav,

Komunikacije

 

* * * * * * *

Holcim Hrvatska je dio Holcim Grupe, jednog od vodećih dobavljača cementa i agregata (drobljeni kamen, pijesak i šljunak), odnosno transportnog betona i asfalta, te usluga. Holcim Grupa zapošljava preko 71.000 radnika u više od 70 zemalja svijeta, temeljeći svoje cjelokupno poslovanje na načelima održivog razvoja.

Holcim je međunarodna, uspješna tvrtka. Sposobni smo odrediti jasan fokus u svim našim segmentima, te smo na taj način sadašnjim i potencijalnim kupcima pouzdan partner i u teškim vremenima.

* * * * * * *

Za komunikacije Holcima Hrvatska: Julija Škoro, julija.skoro@holcim.com, 098 299 172