Holcim i udruga Start Up pripremaju studente za svijet rada

 

Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o., u suradnji sa studentskom udrugom Start Up i ove je godine organizirala radionicu o procesu odabira novih kadrova, u sklopu koje su studenti dobili jasniju sliku o ulasku u svijet rada, ali i konkretne savjete o tome kako se najbolje prezentirati na testiranjima i razgovorima za posao.

Radionica pod nazivom „Kako to izgleda s druge strane“ održana je u ponedjeljak, 11. 11. 2013. u okviru projekta „Start me up“ 2013. Ukupni cilj projekta je promicanje poduzetničke kulture među mladima, jačanje povezanosti obrazovnog i poslovnog sektora te jačanje konkurentnosti mladih na tržištu rada.

Radionicu je vodila Holcimova stručnjakinja za odabir i razvoj kadrova Sanja Radas, a u njezinu radu sudjelovalo je 8 studenata, uglavnom ekonomskog usmjerenja, s područja Istre . Cilj radionice bio je studente upoznati sa selekcijskim procesom u Holcimu, pa su tako imali priliku čuti vrlo konkretne informacije o svakom koraku tog procesa. Budući da su Holcimu unaprijed dostavili svoje životopise, dobili su i komentare o samoj strukturi te vrsti podataka koje su u njima naveli, a na temelju njih, Holcimova im je stručnjakinja i postavljala pitanja, kao u „pravom“ razgovoru za posao.

Studenti su također upoznati i s različitim psihologijskim testovima koje Holcim koristi pri regrutiranju novih kadrova, a najviše ih je zanimalo kako se postaviti i predstaviti na intervjuu, kako ostaviti dobar dojam te kako se pripremiti za razgovor s potencijalnim poslodavcem.

Za komunikacije Holcima,
Petra Švarc