Stalak za bicikle

Dostupan u varijanti od 1,5 i 2m.