Oktavo

Opločnik Oktavo polaže se isključivo u kombinaciji s kockom 10 x 10 mm.

Veličina 22 x 22
Visina 6 cm
kom/m2 20,6
Težina/m2 135 kg
Izvedba obična . štok . ekstra . mix