Poziv na dostavu ponuda / Invitation to tender

 

Projekt razvoja nove vrste cementa s nižim ugljičnim otiskom podržan je sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia.

Prema pravilima tog financijskog mehanizma, na ovoj stranici možete pronaći dokumente za proces nabave proizvoda i usluga za ovaj projekt.

 

 

POSTUPAK NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN)

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA 

 

Vrsta postupka nabave: Postupak nabave s obveznom objavom

 

Broj ugovora: 2020 / 556986. Nabava se provodi temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poslovnog programa “Business Development and Innovation Croatia” s Innovation Norway, voditeljem fonda za poslovne programe EEA i Norway Grants u Hrvatskoj, Bugarskoj, Grčkoj i Rumunjskoj (referentni broj ugovora: 2020/556986.) i sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi (Prilog 03, Pravila br. 5, verzija 7.0, prosinac 2020.). Program se financira iz norveške darovnice i dio je EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants) za razdoblje 2014-2021. 

 

Za projekt rekonstrukcije sustava skladištenja i transporta dodataka u mlinicu cementa, unutar projekta „Razvoj nove vrste cementa s nižim ugljičnim otiskom“ objavljen je poziv za dostavu ponuda za sljedeće radove:

 

Rb

Evidencijski broj nabave

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta radova

Datum objave poziva

Rok za dostavu ponuda

1.

MIC-E-1/2021

560.000 kn PDV

elektromontažni radovi 

2.11. u 16:30

17.11. do 24 sata

2.

MIC-N-1/2021

6.800.000 kn PDV

građevinski radovi na projektu natkrivanja otvorene deponije mineralnih dodataka

16.11. u 17:00

(stari rok 3.12. do 24 sata)

novi rok 10.12. do 24 sata - promijenjen 25.11. u 18 sati

3.

MIC-H-1/2021

 

1.700.000 kn PDV

radovi demontaže i rušenja, građevinski radovi manjeg obima, radovi izrade i montaže čelične konstrukcije i radovi dobave i ugradnje strojarske opreme

16.11. u 17:00

produžen rok: 28.12. do 24 sata

promjena objavljena 9.12. u 17 sati

(stari rok I 3.12. do 24 sata)

(stari rok II 10.12. do 24 sata - promijenjen 25.11. u 18 sati)

 

1. Elektromontažni radovi, MIC-E-1/2021 - natječaj zatvoren, rok za dostavu ponuda istekao

Poziv na dostavu ponuda, zajedno s prilozima:

Prilog II. – Izjava o nepostojanju osnova za isključenje

Prilog III. – Izjava o ispunjenju kriterija za odabir (uvjeta sposobnosti)

Prilog IV.  – Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

 

Prilog I: Troškovnik

Prilog V: Projektna dokumentacija:

Tehnički opis:

Dispozicija i tehnoloska shema: 

Nacrti:

 
___________________________

Elektromontažni radovi, MIC-E-1/2021 - odluka o odabiru ponude

___________________________

 

 

2. Građevinski radovi na projektu natkrivanja otvorene deponije mineralnih dodataka, MIC-N-1/2021

Poziv na dostavu ponuda, zajedno s prilozima:

Prilog II. – Izjava o nepostojanju osnova za isključenje

Prilog III. – Izjava o ispunjenju kriterija za odabir (uvjeta sposobnosti)

Prilog IV.  – Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

 

 

Prilog I: Troškovnik

Troškovnik ispravljen 25.11. u 18 sati, izmijenjene dimenzije u dvije stavke 5.1. i 5.8.

5.1.: Izrada, prijevoz i montaža armiranobetonskih čašica, betoniranih betonom C40/50 u čeličnoj oplati, dimenzija 160×140 cm, umjesto 140*140 cm.

5.8.: Izrada, prijevoz i montaža stupova, dimenzije 60×80 cm, umjesto 60*60 cm

Nova verzija troškovnika od 25.11. u 18 sati:

 

Prilog V: Projektna dokumentacija

 

Nacrti dodani u natječajnu dokumentaciju 25.11.2021. u 18 sati:

 

Nadopuna 9.12. u 10:00 - pitanja zaprimljena od potencijalnog dobavljača i Holcimovi odgovori:

 
___________________________

Građevinski radovi na projektu natkrivanja otvorene deponije mineralnih dodataka, MIC-N-1/2021 - odluka o odabiru ponude

___________________________

 

 

3. Radovi demontaže i rušenja, građevinski radovi manjeg obima, radovi izrade i montaže čeličine konstrukcije i radovi dobave i ugradnje strojarske opreme, MIC-H-1/2021

Poziv na dostavu ponuda, zajedno s prilozima:

Prilog II. – Izjava o nepostojanju osnova za isključenje

Prilog III. – Izjava o ispunjenju kriterija za odabir (uvjeta sposobnosti)

Prilog IV.  – Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

 

 

Prilog I: Troškovnik

Troškovnik je ispravljen, sav ispravljeni tekst nalazi se u dokumentu obojan crvenom bojom, novi troškovnik objavljen je 9.12. u 17 sati:

 

Prilog V: Projektna dokumentacija

 

Nacrti dodani u natječajnu dokumentaciju 25.11.2021. u 18 sati:

 

 

 

 

___________________________

Radovi demontaže i rušenja, građevinski radovi manjeg obima, radovi izrade i montaže čeličine konstrukcije i radovi dobave i ugradnje strojarske opreme, MIC-H-1/2021 - odluka o odabiru ponude

 

___________________________