10. Hrvatski forum o održivoj gradnji

 

Jubilarni 10. Hrvatski forum o održivoj gradnji na temu

  

 Ljudi koji pokreću promjene

 

 održan je 25. studenog 2016. godine u ORIS - Kući arhitekture

 

10 godina govorimo o održivoj gradnji i nakon brojnih tehničkih pitanja, ove godine razgovaramo o ljudskim karakteristikama i vrijednostima koje podržavaju održivu gradnju i uvođenje inovacija.

Koje su to ljudske karakteristike koje nas vuku u promjene, a koje spriječavanju promjene?

 

Predavači:

  • Diébédo Francis Kéré, principal u Kéré Architecture, Berlin

Kéré Architecture stekao je slavu zahvaljujući svojem fokusu na uključivanje zajednice u gradnju održivih i prikladnih edukativnih centara. Poticanje sudjelovanja zajednice tako postaje učinkovit koncept društvenog razvoja.

Njegov je arhitektonski ured radio na izgradnji brojnih škola u državama Burkina Faso, Togo i Mali, dok ostali projekti uključuju društvene, kulturne i komercijalne zgrade, kao i osmišljavanje Muzeja Crvenog križa u Ženevi, Švicarska.

Detalje o govorniku pogledajte na stranicama zaklade LafargeHolcim Foundation for Sustainable Constructionhttps://www.lafargeholcim-foundation.org/Experts/diebedo-francis-kere

 

  • Alan Perl, Hrvatski savjet za zelenu gradnju, "Da li je moguć dijalog 1000 dionika?"

Kad govorimo o ljudima potrebno je postaviti pitanje dionika i dijaloga. Build upon projekt Savjeta za zelenu gradnju okupio je 13 zemalja, više od 1.000 organizacija i više od 1.000 ljudi koji rade na projektu energetske učinkovitosti. Kroz proces dijaloga grade se nacionalne strategije obnove zgrada. Dobro zamišljeno. Da li će uspjeti?

 

  • SUPEUS, naziv predavanja: "Entuzijazmom do promjena"

 Iako u području održive gradnje mnogi imaju ideje koje bi čak potencijalno mogle promijeniti svijet, što razlikuje realizirane ideje od onih nerealiziranih? SUPEUS - Studentska udruga za promicanje energetske učinkovitosti i savjetovanje, od samog osnivanja svjesna je da razliku uvijek čini doza entuzijazma koje je prisutna pri pokretanju željenih promjena. Kako skupina neiskusnih studenata, koja kroz fakultetsko obrazovanje ne dobiva mnogo znanja o energetskoj učinkovitosti i sličnim temama, može promjeniti svoju okolinu i struku podizanjem svijesti o održivoj gradnji? Ponekad je dovoljno malo surfanja i samo jedan mail prijateljima da bi za dvije godine vlastitom samoodrživom montažnom kućom tim hrvatskih studenata u Parizu predstavio Sveučilište na međunarodnom natjecanju u projektiranju i izgradnji kuća koje sve svoje energetske potrebe zadovoljava iz obnovljivih izvora energije. Odgovor na pitanje kako skriva se u želji, spremnosti za riskiranje i ludosti za vjerovanje kako san može postati stvarnost.

Organizatori

Suorganizatori

Hrvatski savjet za zelenu gradnju
Hrvatski savjet za zelenu gradnju