Zaposlenici

 
 

Zdravlje i sigurnost

Zdravlje i sigurnost na radu najveći su prioriteti u Holcimu. To je odraz kvalitetnog upravljanja poslovnim procesom. Osim što u suprotnom mogu biti ugroženi životi i zdravlje zaposlenika, ugovornih partnera i posjetitelja, tvrtka ostvaruje gubitke zbog izgubljenog radnog vremena uslijed bolovanja te dugoročno može ostati bez najboljih zaposlenika koji ne žele raditi za tvrtku koja ne drži do njihovog zdravlja

 

Upravljanje i nadzor

Predstavnik radnika aktivno sudjeluje u radu Nadzornog odbora tvrtke, štiteći prava radnika i zastupajući njihove interese. Kako bismo zaštitili našu tvrtku i zaposlenike od nepravilnosti koje uočavamo u poslovnom okruženju, donijeli smo Kodeks ponašanja. Tim internim dokumentom regulirana su, između ostalog, pitanja korupcije i podmićivanja, sukoba interesa, nelojalne konkurencije i slično. Provodimo i redovito vlastito istraživanje zadovoljstva radnika.

 

Nagrađivanje

Svaki posao zaslužuje odgovarajuću nagradu pa tako i onaj što ga obavljaju naši zaposlenici. Držimo da je izuzetno motivirajuće ustanoviti kulturu nagrađivanja prema radu i ostvarenim postignućima. U neposrednom razgovoru zaposlenik i pretpostavljeni dogovaraju određene pokazatelje pomoću kojih će se objektivno mjeriti ostvarenje pojedinih ciljeva. Ovaj proces nazivamo vrlo indikativno – Dijalogom i on predstavlja osnovu za nagrađivanje.

 

Edukacija

Samo vješti i visokoobrazovani stručnjaci mogu odgovoriti zahtjevima tržišta, mogu predvidjeti trendove i uočiti potencijalne prijetnje, ali i prilike koje mogu predstavljati istinsku konkurentsku prednost u određenom trenutku. Ulaganje u potencijale zaposlenika jamči tvrtki mirnije razmišljanje o sutrašnjici. Nastojimo izbjeći stvaranje usko profiliranih stručnjaka. Težimo poticanju raznovrsnih zvanja jer vjerujemo da su takvi zaposlenici skloniji inovativnom i kreativnom pristupu koji omogućuje ispunjenje poslovnih zadataka i kvalitetniji pristup kupcima.

 

 

Kontakt

Direktorica održivosti