Inovacija

 

Ukoliko pogledamo povijest ljudskoga roda, zamijetit ćemo da su začeci naše industrijske djelatnosti ispisani već na prvim stranicama. Ne zaboravimo, beton je nakon vode drugi najkorišteniji materijal na našoj planeti, a infrastruktura kakvu poznajemo bez njega je nezamisliva. Imajući na umu tako dugu tradiciju, možda se pitate kako onda možemo govoriti o inovacijama, kada je sve već odavno poznato. Međutim, upravo je nevjerojatno koliko je inovativnosti moguće postići u eksploataciji mineralnih sirovina i dapače, koliko je takav pristup danas neophodan. U svjetlu novih spoznaja o čovjekovom utjecaju na zagrijavanje našega planeta, a s tim u svezi i pojavnosti promjene klime, te stalnih zahtjeva dionika za podizanjem standarda poslovanja, jednostavno nije moguće održati uobičajene oblike poslovanja. Moramo pronaći nove načine kako bismo udovoljili, s jedne strane, zahtjevima tržišta i potražnje, dok s druge strane moramo dati svoj doprinos i ispuniti očekivanja dionika na koje naše poslovanje ima utjecaj. Jednostavno rečeno, potrebno je napustiti „zonu ugode“ i uhvatiti se u koštac s novim izazovima. Jedan od njih je svakako drugačiji odnos prema našem proizvodu: umjesto o odgovornosti za proizvod, govorimo o odgovornosti za životni ciklus proizvoda. Što to znači? Navest ćemo primjere kao ilustraciju.

Održiva gradnja
Mi održivu gradnju ne doživljavamo tek kao različite materijale kojima se nešto gradi, već kao sustavno promišljanje konteksta u kojemu ljudi žive, rade, kreću se i djeluju. Ukratko, riječ je o modelu kojega zajednica prihvaća kao održivog. Na taj način utječemo i preuzimamo odgovornost za životni ciklus našega proizvoda i izvan sfere neposrednog utjecaja.

Uporaba zamjenskih goriva i sirovina
Sastavni dio naše poslovne strategije jest proizvoditi više cementa uz uporabu manje prirodnih resursa i smanjenu proizvodnju otpada i zagađenja po toni proizvoda. Razumljivo je da su tada i troškovi niži. U istraživanju novih proizvodnih mogućnosti ukazuje se mogućnost ulaska u sustav gospodarenja otpadom i uporaba određenih otpadnih materijala u procesu proizvodnje cementa. Tehnički način na koji se to izvodi dobro je poznat u svjetskoj praksi.

 

Kontakt

Direktorica održivosti