Stomatološka ordinacija dr. Snježana Ovčariček Granatir

 

Korišten Holcimov materijal: beton

Podkategorija: poslovne zgrade

Godina početka i završetka projekta: 2005.

Kupac kojemu je isporučivan beton: Šipak d.o.o.

Isporučena količina betona: 11 kubičnih metara

Vrsta isporučenog betona: MB40, Dmax8

Investitor: Šipak d.o.o. - www.sipak.hr

Glavni izvođač: Šipak d.o.o. - www.sipak.hr


Specifičnost projekta:
Betonski ormar dugačak je 13.45, visok 3.6 m a sastoji se od 4 elemenata od kojih najteži element ima 9 tona. Prvi dio ormara ukrašen je zelenilom, drugi dio preuređen je u čekaonicu, treći dio je sestrin prostor dok je u četvrtom ordinacija. Kalupi su postavljeni u horizontalni položaj, a podizali su se pomoću viličara i lančanih dizalica.

Adresa lokacije koja je isporučivala materijal:
Holcim (Hrvatska) d.o.o. tvornica betona u Lučkom
Ventilatorska bb
10250 Lučko