Holcim Lumen cement

 

Posebno je prilagođen za predgotovljene betonske elemente, dekorativne proizvode i prednapete betonske konstrukcije.

Opis svojstava:

 • mala potreba za vodom
 • veća sposobnost zadržavanja vode i poboljšana nepropusnost zbog dodataka visokokvalitetnog vapnenca
 • ubrzan razvoj čvrstoće
 • povećan razvoj topline hidratacije
 • svijetla i ujednačena boja

Prednosti:

 • visoka mogućnost zbijanja betona zemljovlažne (polusuhe) konzistencije strojnim prešama (kod izrade raznih vrsta betonskih proizvoda)
 • vrlo dobra obradivost, ugradljivost i pumpanje betona
 • bolja hidratacija cementa u betonu, veći stupanj hidratiziranih cementnih čestica
 • veća gustoća mikrostrukture betona i čvrstoća
 • visoke početne i završne čvrstoće
 • manja potrošnja i bolja disperzija pigmenata

Preporučuje se za:

 • strojne izrade predgotovljenih betonskih proizvoda kao što su opločnici, vrtni elementi, rubnjaci, betonske ploče, travni betonski elementi, lomljeni blokovi i drugi dekorativni betonski proizvodi i elementi
 • izradu dekorativnih "natur" betona
 • izradu prednapregnutih betona
 • izradu transportnih, pupanih betona kod izrade inženjerskih visoko nosivih betonskih konstrukcija
 • proizvodnju tradicionalnih vrsta mortova, žbuka i građevinsko-kemijskih proizvoda