Vranja

 

Kamenolom Vranja nalazi se na sjeveroistoku Istarske županije. Blizina Istarskog ipsilona i tunela Učka daje kamenolomu odličnu prometnu povezanost s Istrom i Primorsko-goranskom županijom. Otvoren je 1948. godine prilikom izgradnje pruge Lupoglav – Štalije, a zadnjom izmjenom prostornog plana Istarske županije i Općine Lupoglav te studijom utjecaja na okoliš određena je mogućnost ograničene eksploatacije u svrhu sanacije.

Holcim Hrvatska kupio je tvrtku koja je ranije upravljala kamenolomom 2019. godine, uložili smo u potpuno novo proizvodno postrojenje, opremu i mehanizaciju, ukupno 16 milijuna kn.

U kamenolomu se proizvodi tehničko-građevni kamen, vapnenac, za cestogradnju, proizvodnju betona i druge potrebe u građevinarstvu. Proizvodni asortiman možete pogledati ovdje.

S obzirom da se kamenolom nalazi u obuhvatu Parka prirode Učka i dio je ekološke mreže Natura 2000, obavezni smo proizvodnju prilagoditi zadanim uvjetima, kao što su npr:

  • Vegetacijski pokrov smije se uklanjati izvan reproduktivnog ciklusa ptica, od početka listopada do početka ožujka
  • Djelatnici Hrvatskog šumarskog instituta pregledali su biljne vrste i odredili autohtone biljne vrste pogodne za buduću biološku sanaciju kamenoloma. Svrha te aktivnosti je da se biljke počnu uzgajati na vrijeme kako bi u trenutku sanacije već imale određenu veličinu.
  • U suradnji s Parkom prirode Učka napravili smo ploču s ugroženim vrstama da bi svi zaposlenici i posjetitelji bili educirani te da se na taj način zaštite ugrožene vrste (detalje pogledajte klikom na doljnju fotografiju)

Javna ustanova Park prirode Učka dužna je nadzirati provedbu radova sukladno Planu upravljanja Parka prirode Učka.