Provođenjem jesenske kalcizacije do uspješne sjetve

 

Bliži nam se vrijeme završetka žetve a s time i pripreme za jesensku sjetvu. Kako bi popravili strukturu tla i polučili više prinose na proljeće nužno je prije same obrade tla provesti kalcizaciju tla.

Savjeti za jesensku kalcizaciju
Izborom materijala za kalcizaciju otvara se pitanje aplikacije u tlo, tj.pravilne preraspodjele po parceli.

U tu svrhu postoje aplikatori za unošenje kalcifikata u tlo prilagođeni prema granulacijama. Nakon što smo izvršili kalcizaciju tla preostaje nam zaorati materijal u tlo ili izvršiti podrivanje tla kako bi dobili kompleksnu strukturu tla obogaćenu kalcijem, magnezijem i mikrohranjivima.

Preporučamo za provođenje jesenske kalcizacije upotrebu Holcim Agrocal® (Ca Mg) granula iz razloga nadolazećeg perioda zimskog mirovanja i kvalitetne razgradnje kalcifikata u tlu.

Također odličan izbor je i Holcim Agrocal® (Ca Mg) prah koji pospješuje bržu razgradnju hranjivih tvari u tlu i ima očekivanu rekaciju vidljivu već kroz godinu dana.