Održana javna prezentacija Holcimovog projekta kojim se smanjuju emisije CO2

Koromačno, 25.7.2022.

 

Na predstavljanju Studije o utjecaju na okoliš Holcimovog projekta KOdeCO prikazano je sadašnje i buduće stanje korištenja goriva, kvalitete zraka i razine buke, a vidljivi su pozitivni učinci na lokalnu zajednicu te osiguravanje uvjeta za postizanje kružnog gospodarstva u Istri. Kao i u proteklih 15 godina, emisije će ostati daleko ispod graničnih vrijednosti, a kvaliteta zraka prve kategorije.

 

Po otvaranju javne rasprave za novi Holcimov projekt rekonstrukcije postrojenja tvornice cementa u Koromačnu s ciljem smanjenja emisija ugljičnog dioksida kroz povećanje energetske oporabe otpada, javnosti je predstavljena Studija o utjecaju na okoliš. Studija  donosi sveobuhvatan prikaz utjecaja projekta KOdeCO: Koromačno – dekarbonizacija – ekologija na lokalnoj razini te analizu budućeg u odnosu na  postojeće stanje, a nedavno je odobrena od strane savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš i time je ušla u proces javne rasprave.

Uz opis i svrhu projekta, na prezentaciji koju je u petak u Koromačnu održala predstavnica tvrtke IVICOM Consulting, izrađivača Studije, naglasak je bio na prikazu odnosa korištenih goriva u proizvodnom procesu, utjecaju emisija na kvalitetu zraka te analizi buke iz proizvodnog procesa. Usporedbom potrošnje goriva izračunato je kako će se izgradnjom pretkalcinatora uz povećanje energetske oporabe goriva iz otpada 62.000 tona godišnje, smanjiti uporaba fosilnih goriva za 37.000 tona. Izračun prema europskim Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene pokazuje da se time smanjuju emisija ugljikovog dioksida (CO2) za 46.000 tona godišnje.

Izgradnja novih dijelova postrojenja predviđena je na slobodnom prostoru unutar tvornice, a s obzirom na to da će novi dijelovi biti zvučno izolirani razina buke nove opreme prema zakonskoj obavezi bit će 5 decibela ispod zakonskog limita.

Na javnoj prezentaciji Studije o utjecaju na okoliš, zainteresirani mještani i zaposlenici su postavljali pitanja o dioksinima i temperaturi koja je potrebna da bi se oni uništili, jesu li granične vrijednosti emisija iz studije samo hrvatska obaveza ili su jednake granice postavljene i u drugim europskim državama, što je to gorivo iz otpada i otkuda će dolaziti, hoće li biti novih ispusta u zrak, zašto se povećavaju emisije prašine, kako će se spriječiti rasipanje materijala, način na koji će se dalje smanjivati razina buke i koliko je kamiona dnevno predviđeno za dovoz goriva iz otpada.

Direktor Holcimove tvornice cementa u Koromačnu Nikola Kovačević istaknuo je zadovoljstvo interesom javnosti te uz izrađivača studije odgovorio na sva pitanja:

“Temperatura u našoj peći dovoljno je visoka da spriječi nastanak dioksina, što se vidi u svim mjerenjima do sad, a granične vrijednosti svih emisija postavljene su za sve europske tvornice cementa. Gorivo iz otpada prema kojem su napravljeni izračuni u studiji je obrađeni komunalni otpad, a od kud će dolaziti ne utječe na okoliš, već smo postavili minimalne tehničke zahtjeve kojima se osigurava da emisije i dalje budu daleko ispod graničnih vrijednosti, uključujući i emisije prašine. I na kraju, novog ispusta u zrak neće biti, kamioni će prilikom istovara ući u pretprostor dužine do 8 metara čime se sprječava rasipanje materijala, dok je upravo završen idejni projekt novih ulaganja u smanjenje buke postojeće opreme, a promet će se povećati za osam kamiona dnevno u prosjeku. Kao i do sad, uvijek stojimo na raspolaganju za sva pitanja, a mjerenja našeg učinka kroz proteklih 20 godina pokazuju da smo uvijek daleko ispod graničnih vrijednosti što ćemo i dalje osiguravati. Ovim projektom smanjit ćemo ugljični otisak, dok za stanovnike neće biti primjetne razlike.“ – zaključio je Kovačević, direktor Holcimove tvornice u Koromačnu.

Projekt KOdeCO pretposljednji je korak do dekarbonizacije, što Holcim planira postići do 2030. godine, a provodi se u sklopu europskog zelenog plana, zakonodavnog okvira dekarbonizacije Europe do 2050. godine.

Studija o utjecaju na okoliš dostupna je u digitalnom obliku na web stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Istarske županije, Općine Raša i Holcima, a u fizičkom obliku u ulaznom holu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, vijećnici Općine Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša i Domu Kulture Koromačno, Koromačno 17, 52223 Raša sve do završetka javne rasprave 16. kolovoza 2022.

 

Image
kodeco_bruno-kostelic_morana-petric-ivicom.jpg
Bruno Kostelić, Voditelj Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša u Istarskoj županiji
Morana Petrić, Voditeljica stručnih poslova zaštite okoliša u IVICOM Consulting