Zaštita biljnih vrsta u Holcimovom kamenolomu u Očuri

 

Zagreb


Šuma oko eksploatacijskog polja u Holcimovom kamenolomu Očura stanište je triju ugroženih i zakonom zaštićenih biljnih vrsta: bodljikava veprina, mekolisna veprina i lovorolisni likovac. Da bi se pomoglo njihovu očuvanju organizirana je akcija njihovog preseljenja u revitalizirani dio kamenoloma u Očuri. Partneri u realizaciji tog projekta su Holcim i udruga "Lijepa naša", ogranak Lepoglava.

Tijekom sastanka komisije za procjenu utjecaja na okoliš Holcimovog kamenoloma u Očuri, član komisije, gospodin Emil Flajšman, predstavnik Hrvatskih voda, postavio je pitanje o zaštićenim biljnim vrstama u kamenolomu. Na temelju tog pitanja razvila se ideja o njihovu preseljenju u revitalizirani dio kamenoloma, a u projekt je kao partner uključena udruga "Lijepa naša" iz Lepoglave, odnosno gospodin Hrvoje Kovač i gospodin Ivan Čretni. Pod stručnim vodstvom gospodina Flajšmana odabrana su zamjenska staništa, a preseljene biljke označene kako bi se mogao pratiti tijek njihove prilagodbe u novom staništu.

Ova akcija je pionirski pokušaj preseljenja zaštićenih biljnih vrsta, pa bi rezultati ove metode mogli biti ogledni primjer za poduzimanje sličnih akcija na nekim drugim lokalitetima. Nadalje, najvrijedniji rezultat ove akcije je uključenost i suradnja civilnog društva i gospodarstva, koji imaju zajednički cilj: očuvanje bioraznovrsnosti.

Inače, Holcim je prošle godine prvi u Hrvatskoj započeo revitalizaciju kamenoloma uz istovremenu proizvodnju agregata. U međuvremenu je pokrenut i projekt postavljanja testnog polja u sklopu kamenoloma na kojem je Holcim u suradnji sa Šumarskim institutom iz Jastrebarskog, zasadio lokalne biljne vrste sakupljene u okolici kamenoloma. Cilj projekta je ustanoviti mogućnost uzgoja i održavanja lokalnih biljnih vrsta na iscrpljenom tlu pod mikroklimatskim uvjetima u kamenolomu, kako bi se koristile u procesu revitalizacije. Pod nadzorom voditeljice projekta dr. Sanje Perić, tim iz Šumarskog instituta obilježio je sadnice stablašica u šumi na području eksploatacijskog polja, te je uspješno preselio jasen i javor, biljke koje su završile godišnji vegetacijski ciklus.

Holcim Hrvatska je dio Holcim Grupe, jednog od vodećih dobavljača cementa i agregata (drobljeni kamen, pijesak i šljunak), odnosno transportnog betona i asfalta, te usluga. Holcim Grupa zapošljava preko 90.000 radnika u više od 70 zemalja svijeta, temeljeći svoje cjelokupno poslovanje na načelima održivog razvoja.

* * * * * * *
Komunikacije Holcima Hrvatska, Julija Škoro, telefon: 01 655 40 33, mobitel: 098 299 172julija.skoro@holcim.com (www.holcim.hr)