U Hrvatskoj 50% postupaka javne nabave do 2020. treba uključiti neka od zelenih mjerila

 

Hrvatska od ove godine ima nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu. EU je trenutno u procesu donošenja kriterija zelene javne nabave za uredske zgrade i cestogradnju. Razlozi su to zbog kojih je tema 9. Hrvatskog foruma o održivoj gradnji bila upravo zelena javna nabava.

U kontekstu rasprave o klimatskim promjenama i priprema za pregovore koji će se održati u Parizu COP 21, prikladno je spomenuti ulogu javnog sektora: ne samo u dogovoru oko ciljeva nego i u vlastitom utjecaju na klimatske promjene kroz kupovnu moć.

S obzirom da javni sektor svake godine potroši 2 bilijuna EUR (19 BDP-a EU-a), Komisija EU u priručniku za zelenu javnu nabavu napominje da javni sektor: „Ako na temelju svoje kupovne moći odaberu robu, usluge i radove s manjim utjecajem na okoliš, mogu značajno doprinijeti lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim ciljevima održivosti.“.

Tako je ove godine Vlada RH donijela Nacionalni akcijski plan zelene javne nabave koji predviđa da do 2020. godine barem 50 postupaka javne nabave koristi barem neko od mjerila koji propisuju manji utjecaj na okoliš.

U tom kontekstu, na 9. Hrvatskom forumu o održivoj gradnji Saša Marenjak iz PPP Centra te profesor na Građevinskom fakultetu u Osijeku predstavio je primjere procesa zelene javne nabave iz EU, Zdravko Pandžić iz Ministarstva gospodarstva govorio je o takvom postupku koji je proveden za Agenciju poticanje stanogradnje Grada Koprivnice, Sandro Vlačić iz Holcima govorio je o prijedlogu mjerila za uredske zgrade i cestogradnju Komisije EU, koji bi početkom iduće godine trebali biti usvojeni, a Sandra Švaljek sa Ekonomskog instituta iz Zagreba predstavila je rezultate procjene ekonomskog učinka projekata energetske obnove zgrada u doljnjogradskoj jezgri Zagreba, koji su pokazali da bi radovi generirali direktni multiplikativni efekt od 2, odnosno indirektni efekt od 2,5.

Branka Pivčević Novak iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode predstavila je Nacionalni akcijski plan zelene javne nabave, nakon čega je uslijedila rasprava na okruglom stolu, koju je moderirala Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.

Govoreći o održivoj bolnici u Beču Saša Marenjak je rekao: „Uzimajući na vrijeme (dovoljno rano) u razvoju projekta u obzir kriterije održivosti i koristeći izračun ukupnih životnih troškova, bilo je moguće te kriterije uključiti u ekonomski aspekt projekta od samog početka.“.

Sandra Švaljek se nadovezala i rekla da je zapravo proces javne nabave poželjno započeti dovoljno rano, kako bi se kroz razgovore sa dobavljačima omogućio razvoj novih proizvoda i usluga. Alan Šišinački, predsjednik Uprave Holcima u Hrvatskoj, na to je dodao da gospodarstvo jedva čeka zadatke i priliku da krene u inovacije.

Na temu motiviranja javnog sektora na zelenu javnu nabavu, Mirela Holy je rekla da se pila može okrenuti i naopako: „Jednostavno se treba onemogućiti javna nabava onima koji ne zadovoljavaju zelene kriterije.“.

„Javni sektor treba biti otvoren za nove mogućnosti. Grad Koprivnica je dobrovoljno krenuo i putem smo učili. Svaki sljedeći projekt smo poboljšali i tako smo sad došli do ovog natječaja za Eco-sandwich kuću.“, rekla je Jasna Markušić, ravnateljica Agencije za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice.

„Ponekad čujemo da se energetska učinkovitost smatra zelenom javnom nabavom, međutim, moramo znati da zelena gradnja zapravo ima puno više elemenata koje promatra, uključujući i dobrobit korisnika zgrade, a energetska učinkovitost je samo jedan jedini element stoga to, samo za sebe, nije zelena gradnja.“, rekla je Snježana Turalija, izvršna direktorica Hrvatskog poslovnog savjeta za zelenu gradnju.

9. Hrvatski forum o održivoj gradnji na temu zelene javne nabave održan je u subotu, 28. studenog, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Organizatori su Građevinski fakultet u Zagrebu, Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG), Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HRPSOR) i Holcim u Hrvatskoj.


* * * * * * *

Holcim Hrvatska je dio LafargeHolcim Grupe, koja zapošljava 115.000 radnika u više od 90 zemalja diljem svijeta, temeljeći svoje cjelokupno poslovanje na načelima održivog razvoja.

Holcim je međunarodna, uspješna tvrtka. Sposobni smo odrediti jasan fokus u svim našim segmentima, te smo na taj način sadašnjim i potencijalnim kupcima pouzdan partner i u teškim vremenima.

* * * * * * *

Za komunikacije Holcima Hrvatska: Julija Škoro, julija.skoro@lafargeholcim.com, 098 299 172