Predstavnici centara za gospodarenje otpadom posjetili koromačno

 

Predstavnici centara za gospodarenje otpadom istarske i primorsko goranske županije posjetili su danas Holcim. Oba su centra u fazi projektiranja, pa je posjeta organizirana da bi se vidjele mogućnosti tvornice cementa u Koromačnu u procesu zbrinjavanja otpada.

Direktori tvrtki koje upravljaju centrima za gospodarenje otpadom, Kaštijuna d.o.o. iz Pule i Ekoplusa d.o.o. iz Rijeke, Vesna Dukić i Dušan Šćulac sa svojim su suradnicima 29. ožujka posjetili Holcimovu tvornicu cementa u Koromačnu. Tijekom dvosatnog obilaska razgovaralo se o kvaliteti otpada koji će u tim centrima, nakon izdvajanja sastojaka pogodnih za recikliranje, nastati iz komunalnog otpada. Nadalje, naglašena je važnost kontrole kvalitete ulaznog materijala, a na licu mjesta vidjele su se tehničke mogućnosti Holcimovog sustava. Međutim, nije u pitanju samo tehnologija, nego i znanje. Holcim ima educirane zaposlenike koji znaju koristiti tehnologiju. Posjetitelji su vidjeli visoki standard zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i proceduru kontrole kvalitete kako ulaznih sirovina i goriva, tako i proizvoda, cementa odnosno emisija u zrak.

„Holcim je proizvođač građevinskih materijala, koji u proizvodnji treba gorivo. U tom kontekstu, u procesu gospodarenja otpadom Holcim može ponuditi rješenje, koje je ekološki i financijski prihvatljivo.“, rekao je Mario Grassl, predsjednik Uprave Holcima Hrvatska.

Holcim je u Hrvatskoj zamjenska goriva počeo koristiti 1999. godine, no trenutno je njihov udio u odnosu na ugljen mali. Holcimove tvornice npr. u Češkoj i Rumunjskoj više od 50 ukupnih potreba zadovoljavaju sa zamjenskim gorivima, a neke npr. u Švicarskoj i više od 70 . Inače, Holcim Grupa zamjenska goriva koristi već više od dvadeset godina.

„Da bi Holcim mogao koristiti zamjensko gorivo, nužno je osigurati prihvatljivu procesnu kvalitetu. Ne možemo zbrinjavati otpad bez uvjeta, jer prvenstveno moramo osigurati kvalitetu emisija i cementa. Jedini način na koji možemo koristiti zamjenska goriva je da se pridržavamo propisanih pravila.“, rekla Virna Višković Agušaj, tehnička direktorica.

Količine zamjenskog goriva koje će Holcim koristiti ovisit će o njihovoj kvaliteti, kao i o potrebama tržišta za našim proizvodima. Bez proizvodnje cementa Holcim ne može spaljivati otpad.

O komercijalnim uvjetima se nije razgovaralo, a predviđeno je da oba centra s radom započnu 2014. godine.

* * * * * * *

Holcim Hrvatska je dio Holcim Grupe, jednog od vodećih dobavljača cementa i agregata (drobljeni kamen, pijesak i šljunak), odnosno transportnog betona i asfalta, te usluga. Holcim Grupa zapošljava preko 80.000 radnika u više od 70 zemalja svijeta, temeljeći svoje cjelokupno poslovanje na načelima održivog razvoja.

Holcim je međunarodna, uspješna tvrtka. Sposobni smo odrediti jasan fokus u svim našim segmentima, te smo na taj način sadašnjim i potencijalnim kupcima pouzdan partner i u teškim vremenima.

* * * * * * *
Za komunikacije Holcima Hrvatska: Julija Škoro, 052 876 802, 098 299 172, julija.skoro(at)holcim.com