Predstavljeno drugo izvješće o napretku u provedbi obveza prema „izjavi o održivom razvoju“ hrvatskih proizvođača cementa

 

Zagreb, 16. lipnja 2011. - Hrvatski proizvođači cementa CEMEX Hrvatska d.d., HOLCIM Hrvatska i Našicecement – Nexe Grupa predstavili su u Hrvatskoj gospodarskoj komori drugo Izvješće o napretku u provedbi obveza prema „Izjavi o održivom razvoju“.

Tako su ove tvrtke okupljene u udruženje Croatia Cement, po drugi puta izvijestile o poduzetim aktivnostima i mjerama svojih tvrtki na području održivog razvoja u posljednje dvije godine. Podsjetimo, 2007. godine CEMEX Hrvatska d.d., HOLCIM Hrvatska i Našicecement – Nexe Grupa potpisale su Izjavu o održivom razovju kojom su se hrvatski proizvođači cementa dobrovoljno obvezali poslovati sukladno osnovnim načelima održivog razvoja, s posebnim naglaskom na zaštitu klime, odgovorno korištenje energije i sirovina, smanjenje emisija u okoliš, zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, očuvanje biološke raznolikosti, unapređenje suradnje s lokalnom zajednicom te razvoj društveno odgovornog poslovanja.

Predstavljajući Izvješće Našicecementa, generalni direktor i predsjednik Skupštine udruženja Croatia cement Zoran Bartolović rekao je: „I unatoč izazovima koje su donijele protekle dvije godine, Našicecement nastavio je s ulaganjem u sva područja društvene odgovornosti, a najviše na području zaštite okoliša (smanjenje emisija onečišćujućih tvari u zrak). Osim toga, i strategijom Nexe Grupe, u čijem poslovnom sustavu se nalazi i Našicecement, istaknuta je naša opredijeljenost prema društveno odgovornom poslovanju.“

Trpimir Renić, predsjednik Uprave CEMEX Hrvatska d.d. istaknuo je: „Poglavlja poput zaštite klime i odgovornog korištenja energije i sirovina, među ostalim, u fokusu su poslovanja CEMEX-a.

Smatram da je usmjerenje prema korištenju alternativnih goriva u proizvodnji cementa pravi put kako bi se osigurala zaštita klime i očuvanja resursa, ali i omogućilo domaćoj cementnoj industriji da zadrži konkurentnost na širokom europskom tržištu na koje Hrvatska uskoro ulazi. Zamjena  oskudnih fosilnih goriva alternativnima, zapravo je jedini način na koji cementna industrija može značajnije smanjiti emisije CO2.  
Transparentnost Udruženja hrvatskih proizvođača cementa, u izvještavanju o napretku u ključnim poglavljima čvrst je dokaz da naše poslovanje počiva na načelima održivosti.“

Mario Grassl, predsjednik Uprave Holcim Hrvatska u svom se obraćanju skupu osvrnuo na uvjete poslovanja u kojima se trenutno nalazi hrvatska industrija cementa, a koji značajno utječu na aktivnosti industrije u segmentu održivog razvoja. „Lijepo je biti društveno odgovoran, ali za to treba biti i ekonomski uspješan. Nažalost, postoje određene zapreke koje nisu u sferi našeg utjecaja, a koje imaju značajan utjecaj na uspješnost našeg poslovanja poput još uvijek prisutne sive ekonomije, nedosljednosti državne administracije u provedbi propisa, parafiskalnih nameta, nelojalne konkurencije proizvoda iz uvoza koji nisu opterećeni istim davanjima i naknadama kao domaći,“ naglasio je Grassl.

Zbog toga su predstavnici hrvatske industrije cementa sa ovog skupa ukazali  na nužnost otklanjanja ovih problema s ciljem očuvanja konkurentnosti hrvatske industrije cementa, što bi u konačnici podiglo stupanj sigurnosti poduzetnika da ulaganje u održivi razvoj nije i neće biti ekonomski rizičan pothvat.

---------------

Holcim Hrvatska je dio Holcim Grupe, jednog od vodećih dobavljača cementa i agregata (drobljeni kamen, pijesak i šljunak), odnosno transportnog betona i asfalta, te usluga. Holcim Grupa zapošljava većinske udjele u sedamdesetak zemalja svijeta, a svoje cjelokupno poslovanje temelji na načelima održivog razvoja.

Holcim je međunarodna, uspješna tvrtka. Sposobni smo odrediti jasan fokus u svim našim segmentima, te smo na taj način sadašnjim i potencijalnim kupcima pouzdan partner i u teškim vremenima.