Trapez

Opločnik Trapez moguće je kombinirati s Kockom 10 x 10 ili ga polagati samostalno bez kocke.

Dodatni efekt postiže se kombinacijom različitih boja.

Visina 6 cm
kom/m2 42
Težina/m2 135 kg
Izvedba obična . štok . ekstra . mix