Kocka 20 x 20

Kocka je primjer klasičnog opločnika koji u svakoj kombinaciji daje ujednačen izgled površina i uvijek je aktualan izbor za kombinaciju s drugim opločnicima. Upotrebljava se na javnim površinama, šetnica, ipred javnih ustanova, prodajnih centara i parkirnih površina.

Veličina 20 x 20 cm
Visina 6 cm . 8 cm
kom/m2 25 . 25
Težina/m2 135 kg . 170 kg
Izvedba obična . štok . ekstra . mix