Betonski kutni element

Betonski kutni element služi za izradu vertikalnih serklaža, uglova stupova i slično. Bez uporabe oplate.

Veličina 30x40
Visina 20 cm
kom/m2 5