Podaci tvrtke Holcim

Holcim (Hrvatska) d.o.o.

Koromačno 7b, HR -  52 222 Koromačno
Uprava: predsjednica Virna Višković-Agušaj, Članovi: Juretić N., Zupčić D.
Registarski sud: Trgovački sud Pazin
MBS: 040012674 OIB: 60131430579
Temeljni kapital: 432.679.900,00 kuna uplaćen u cijelosti
Račun: SWIFT ESBCHR22, IBAN HR9824020061100387119,
Erste & Steiermärkische bank d.d., Rijeka, Poslovnica Labin