Procjenom potencijalnih opasnosti do sigurnog radnog okruženja

28 Travanj 2015
 

Zaposlenici Holcima u Hrvatskoj u sklopu međunarodnog Dana sigurnosti i zdravlja na radu sudjelovali su danas u radionicama procjene rizika na radnom mjestu. Procjena rizika ključni je način edukacije zaposlenika i razvijanja svijesti da bi kao rezultat smanjili broj nezgoda na radu.

Na današnji dan obilježava se Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu čime se nastoji utjecati na podizanje svijesti svakoga od nas o važnosti osiguranja sigurnog i zdravog radnog okruženja, u skladu s odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima. Konvencija nalaže da svaki radnik ima pravo na rad u uvjetima u kojima su njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo prioritet. Osiguravajući primjerene uvjete za rad smanjuje se broj nezgoda, oboljenja i smrtnih slučajeva na radu što je i cilj Međunarodne organizacije rada, koja svake godine na ovaj datum nastoji utjecati na podizanje razine svijesti o potrebi provedbe zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Procjenjuje se kako u svijetu svake godine na radu smrtno strada oko 2 milijuna radnika, uz 260 milijuna ozljeda na radu. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu za 2014. godinu prijavljeno je ukupno 13.929 ozljeda na radu, od čega 82,16% na mjestu rada, a 17,84% na putu do i od posla. Kao najčešći uzorci ozljeda na radu navedeni su poskliznuća, spoticanja i padovi u čak 1.415 prijavljenih slučajeva.

Holcim u Hrvatskoj svake godine prigodno obilježava Svjetski dan zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, a ove godine tema je procjena rizika na radnom mjestu. Organizirano je ukupno 19 radionica na 7 lokacija u kojima Holcim posluje. Voditelji i koordinatori zaštite na radu Holcima u Hrvatskoj radili su na procjeni rizika za situacije i/ili aktivnosti koje su značajne i s kojima se zaposlenici susreću u svojim svakodnevnim aktivnostima. Provedene procjene su dokumentirane kako bi kasnije služile kao podloga za provedbu dogovorenih kontrolnih mjera. Projekt procjene rizika uključuje zaposlenike na svim razinama, na svim lokacijama i poslovima.

Potrebno je objediniti snage da bi se postiglo učinkovito upravljanje rizicima i kontrolnim mjerama, shodno tome koordinator zaštite na radu Holcima u Hrvatskoj Sebastian Milotić ispričao nam je: “Procjena rizika je kamen temeljac u sprječavanju potencijalnih nezgoda na radu. Ako procjena rizika - kao početna točka pristupa u upravljanju sistemom zdravlja i sigurnosti na radu - nije dobro učinjena ili se uopće ne radi, postoji velika vjerojatnost da preventivne mjere neće biti identificirane i uspostavljene. Zato smo se ove godine odlučili za ovaj veliki korak kako bismo iz još jedne perspektive mogli sagledati koje opasnosti nam prijete u našem svakodnevnom poslovanju i na vrijeme ih ispraviti.”

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu moraju biti temelj i početak svake radne aktivnosti.

Holcim u Hrvatskoj svake godine kontinuirano radi na podizanju svijesti o važnosti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, bilo kroz razne radionice ili organizirane pokazne treninge. Pri tome osim što radi direktno sa zaposlenicima, Holcim je razvio jasne procedure iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu i prema svojim dobavljačima i vanjskim izvođačima radova a jedna od usluga koju nudi kupcima je upravo prijenos dobre prakse u zaštiti na radu. Uloženi trud u razvoj pojedinaca i poticanje na rad bez ozljeda potvrđuje i provedeno ispitivanje zadovoljstva zaposlenika, prema kojemu je čak 96% zaposlenika odgovorilo da je sigurnost u Holcimu Hrvatska važna.

Srdačan pozdrav,

Komunikacije

* * * * * * *
Holcim Hrvatska je dio Holcim Grupe, jednog od vodećih dobavljača cementa i agregata (drobljeni kamen, pijesak i šljunak), odnosno transportnog betona i asfalta, te usluga. Holcim Grupa zapošljava preko 70.000 radnika u više od 70 zemalja svijeta, temeljeći svoje cjelokupno poslovanje na načelima održivog razvoja.
Holcim je međunarodna, uspješna tvrtka. Sposobni smo odrediti jasan fokus u svim našim segmentima, te smo na taj način sadašnjim i potencijalnim kupcima pouzdan partner i u teškim vremenima.
* * * * * * *
Za komunikacije Holcima Hrvatska: Julija Škoro, julija.skoro@holcim.com, 098 299 172